logo Sykehusinnkjøp

Øye-produkter og implantater

Avtalen gjelder fra 19.november 2022 til 18.november 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av øye-produkter og implantater.

Alcon Nordic A/S - Avtalenummer 201828
Kontraktsansvarlig: Lynn Slotte
Telefon: +358 400 968 207
E-post: contractsnordic.surgical@alcon.com
Produktansvarlig: John Bjørtuft
Telefon: +47 97 00 35 51
E-post: john.bjoertuft@alcon.com

AMO NORWAY AS - Avtalenummer 201829
Kontraktsansvarlig: Lisa Arndorw
Telefon: +46 70 446 81 63
E-post: larndorw@its.jnj.com
Produktansvarlig: Siv Stordalen
Telefon: +47 46 88 71 38
E-post: SStordal@ITS.JNJ.com
Produktansvarlig: Henning Brinch
Telefon: +47 40 47 72 44
E-post: HBrinch@ITS.JNJ.com

Bausch & Lomb Nordic AB - Avtalenummer 201830
Kontraktsansvarlig: Amanda Reiman
Telefon: +46 70 888 42 41
E-post: amanda.reiman@bausch.com
Produktansvarlig: Emma Werning
Telefon: +47 97 03 21 81
E-post: emma.werning@bausch.com

BRINCH MEDICAL AS - Avtalenummer 201831
Kontrakts- og produktansvarlig: Ida Brinch
Telefon: +47 48 10 93 23
E-post: ida@brinchmedical.no

BVI NORWAY - Avtalenummer 201832
Kontrakts- og produktansvarlig: Anita Ervik
Telefon: +47 90 01 50 31
E-post: aervik@bvimedical.com

D.O.R.C Scandinavia AB - Avtalenummer 201833
Kontraktsansvarlig: Sanna Duvebrant
Telefon: +46 19 12 15 14
E-post: csc-se@dorcglobal.com
Produktansvarlig: Thomas Larner
Telefon: +47 92 65 48 77
E-post: t.larner@dorcglobal.com

MEDILENS AB - Avtalenummer 201834
Kontrakts- og produktansvarlig: Sissel Aandal
Telefon: +47 98 48 48 05
E-post: sissel.aandal@medilensnordic.com

MEDISTIM NORGE AS - Avtalenummer 201835
Kontraktsansvarlig: Ole Jørgen Robsrud
Telefon: +47 91 53 56 62
E-post: ole.robsrud@medistim.com
Produktansvarlig: Kjetil Torød
Telefon: +47 99 02 68 23
E-post: kjetil.torod@medistim.com

SEVEST AS - Avtalenummer 201836
Kontrakts- og produktansvarlig: Frauke Hammer
Telefon: +47 90 11 63 19
E-post: post@sevest.no

VICER AS - Avtalenummer 201837
Kontrakts- og produktansvarlig: Knut Lossius
Telefon: +47 41 54 88 44
E-post: post@vicer.no

Avtalen dekker følgende områder:

Forbruksmateriell til fremre segment kirurgi øye

Delkontrakt - Produktområde - (Leverandør)

1.1          Irrigasjonskanyle til øyekirurgi engangs (Medistim Norge AS)

1.2          Kanyler til øyekirurgi (Bausch & Lomb Nordic AB)

2             Markeringsutstyr til fremre segment kirurgi (Medilens Nordic AB)

3             Farging av kapsel ved kataraktoperasjon (Medilens Nordic AB)

4             Kniv katarakt bevel slit engangs (Alcon Nordic AS)

5             Kniv crescent engangs (Medilens Nordic AB)

6.1          Kniv slit engangs_1 (Medilens Nordic AB)

6.2          Kniv slit engangs_2 (Medilens Nordic AB)

7             Kniv stab engangs (Medilens Nordic AB)

8             Knivblad engangs til flergangs knivskaft rundt (BVI Norway)

9             Instrument til okulær bruk iris/kapsel stabilisering engang (Medilens Nordic AB)

10           Irrigasjon/aspirasjon til kataraktkirurgi (engangs) (Bausch & Lomb Nordic AB)

11           Trepaner til kornea kirurgi (Medilens Nordic AB)

12           Glassrør til injeksjon av DMEK transplantat (inklusive sprøyte) (DORC Scandinavia AB)

13           Injektor til DSEK operasjoner (Kansellert, pga. ingen/manglende tilbud)

14           Børstehoder for fjerning av kornea epitel (Sevest AS)

15           Symblefaron ring (Medilens Nordic AB)

16           Intubasjon tåreveier (Medilens Nordic AB)

17           Cauter engangs (Medistim Norge AS)

Forbruksmateriell til bakre segment kirurgi øye

18           Kanyle til retrobulbær anestesi (Medistim Norge AS)

19           Forstørrelseslinser/vitrektomilinser (Medilens Nordic AB)

20           Intraokulær medisinsk gass (retinal tamponade) SF6, C3F8 (Alcon Nordic AS)

21           Intraokulær medisinsk gass (retinal tamponade) SF6, C3F8 engangs (Vicer AS)

22           Intraokulære tunge væsker perfluorokarbon (DORC Scandinavia AB)

23.1       Intraokulære tunge væsker utstyr_1 (Medilens Nordic AB)

23.2       Intraokulære tunge væsker utstyr_2 (DORC Scandinavia AB)

24           Intraokulær silikonolje (DORC Scandinavia AB)

25           Farging av intraokulære membraner ILM og andre membraner (DORC Scandinavia AB)

26           Kanyle til injeksjon av farge engangs (Medilens Nordic AB)

27           Backflush til aspirasjon/injeksjon soft tip engangs (DORC Scandinavia AB)

28           Subretinal injeksjonsnål engangs (DORC Scandinavia AB)

29           Laserprober - endoprober til intraokulær bruk engangs (DORC Scandinavia AB)

30           Instrumenter til intraokulær bruk engangs (DORC Scandinavia AB)

31           MVR kniv (Medilens Nordic AB)

32           Instrumenter til intraokulær bruk mikrosaks engangs (DORC Scandinavia AB)

33           Trokar, engangs (Alcon Nordic AS)

34           Fiberlys intraokulært engangs (DORC Scandinavia AB)

35           Endodiatermispisser (Ett tilbud. Tilbudt produkt passer ikke. Avlyses)

36           Plombe cerclage utstyr (Medilens Nordic AB)

37           Prober til cryopexi (Brinch Medical AS)

Implantat til øye

 

38           Intraokulær linse iris fiksert (Kansellert, pga. ingen/manglende tilbud)

39           Vakum enklaveringssystem til fiksering av iris claw linse (Kansellert, pga. ingen/manglende tilbud)

40           Intraokulær linse til 3-piece (sulcus) og linsekapsel - kataraktoperasjon

 1. Alcon Nordic AS
 2. AMO Norway AS
 3. BVI Norway

 41           Cartridge/kassett for implantasjon av intraokulære linser

 1. Alcon Nordic AS
 2. AMO Norway AS
 3. BVI Norway

42           Kapsulær tensjonsring (Bausch & Lomb Nordic AB)

43           Ahmed glaukom ventil (Medilens Nordic AB)

44           Øyelokksimplantat (Medilens Nordic AB)

45           Orbitale implantater (Medilens Nordic AB)

46           Implantat for ptose kirurgi (Medilens Nordic AB)

47           Implantat for tåreveiskirurgi (Medilens Nordic AB)

48           Tåreveisplugger (punctal stenosis/occlusion) (Medilens Nordic AB)

Væsker til bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye

49.1       Viskoelastika til intraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye_1 (Alcon Nordic AS)

49.2       Viskoelastika til intraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye_2 (Alcon Nordic AS)

49.3       Viskoelastika til intraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye_3 (Bausch & Lomb Nordic AB)

49.4       Viskoelastika til intraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye_4 (Medilens Nordic AB)

49.5       Viskoelastika til intraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye_5 (AMO Norway AS)

50           Viskoelastika til ekstraokulær bruk ved undersøkelser og operasjoner i øye (Oppfyller ikke ønsket behov. Avlyses)

51           Saltvannsoppløsning - Balanced Salt Solution (BSS) (Alcon Nordic AS)

52           Medier/væsker til bruk ved hornhinnebanken (Medistim Norge AS)

53           Riboflavin til bruk ved crosslinking (CXL) (Medilens Nordic AB)

Annet forbruksmateriell øye

54           Bandasjelinse engangs (Bausch & Lomb Nordic AB)

55           Linse til skylling av øye (Sevest AS)

56           Absorberende pinne/stick (Medistim Norge AS)

57           Mikrosvamp til oftalmisk kirurgi spiss tupp engangs (Medistim Norge AS)

58           Mikrosvamp til oftalmisk kirurgi flat tupp engangs (Medistim Norge AS)

59           Diagnostikk av hornhinne/tåreveier (Medilens Nordic AB)

60           Rengjøring linser (Medistim Norge AS)

61           Øyebandasjer (BVI Norway)

62           Prismefolier og okklusjonsfolier (Medistim Norge AS)

63           Prober til trykkmåling (Medistim Norge AS)

Avtalene med unntak av delområde 40 og 41, er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Avtalene innen delområdene 40 og 41 er parallelle med rangering. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024