logo Sykehusinnkjøp

Serviceavtale Heis

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 31. august 2025. Den kan forlenges med 1 år, frem til 31. august 2026. Avtalene i Helse Møre og Romsdal gjelder frem til 31. oktober 2025 og kan forlenges med 1 år, frem til 31. oktober 2026.

Avtalen omfatter kjøp av service på heiser.

Avtalen dekker følgende områder: Serviceavtale på Heiser i Helse Midt-Norge


Serviceavtale heis, Sykehuset Levanger, avtale 202440
Leverandør: Heis-Gruppen AS

Serviceavtale heis, Sykehuset Namsos, avtale 202441
Leverandør: Heis-Gruppen AS

Serviceavtale heis, St. Olavs Hospital (utenfor Øya), avtale 202456
Leverandør: Heis-Gruppen AS

Serviceavtale heis, St. Olavs Hospital (Øya), avtale 202457
Leverandør: Schindler AS

 

Avtaler gyldige fra 1. november 2023: 

Serviceavtale heis, Kristiansund sjukehus, avtale 202722
Leverandør: TK Elevator Norway AS

Serviceavtale heis, Molde sjukehus, avtale 202723
Leverandør: Schindler AS

Serviceavtale heis, Ålesund sjukehus, avtale 202738
Leverandør: Lift Tech AS

Serviceavtale heis, Volda sjukehus, avtale 202749
Leverandør: Lift Tech AS

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 03.06.2024