logo Sykehusinnkjøp

Administrering av morsmelkutstyr til nyfødte

Avtalen gjelder fra 1.mai 2023 til 30. april 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til brystmelk pumper.

Det er inngått avtale med én leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

MEDELA MEDICAL NORGE – avtalenummer 202286
Kontraktperson: Martin Løvald Hellberg
Telefon: 47 77 77 17
E-post: martin.lovald@medela.com

prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 29.09.2023