logo Sykehusinnkjøp

Anestesiapparater

Avtalen gjelder fra 14.02.2022 til 13.02.2025, med mulighet for forlengelse i 1 år. I tillegg gjelder avtale på utstyrsavhengig forbruksmateriell i utstyrets levetid.

Avtalen gjelder anestesiapparatene til voksen-, barn- og neonatal anestesi. Helse Nord-Trøndelag HF og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal ha mulighet til å kjøpe anestesiapparater på opsjon.

Følgende leverandør er valgt:

Mediq Norge AS - avtalenr: 23055207
Kontraktsansvarlig: Stein Andresen
Tlf: 93464350
E-post: stein.andresen@mediq.com
Produktansvarlig: Kristin Fjermeros Øverland
Tlf: 95221767
E-post: kristin.fjermeros.overland@mediq.com

Følgende område er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Anestesiapparater (Mediq Norge AS/23055207)

senior prosjektleder

avtaleforvalter


  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  Logg inn (ProWeb)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)  Sist oppdatert 07.05.2024