logo

Anestesiapparater

Avtalen gjelder fra 14.02.2022 til 13.02.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. I tillegg gjelder avtale på utstyrsavhengig forbruksmateriell i utstyrets levetid.

Avtalen gjelder anestesiapparatene til voksen-, barn- og neonatal anestesi. Helse Nord-Trøndelag HF og Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal ha mulighet til å kjøpe anestesiapparater på opsjon.

Følgende leverandør er valgt:

Mediq Norge AS - avtalenr: 23055207
Kontraktsansvarlig: Stein Andresen
Tlf: 93464350
E-post: stein.andresen@mediq.com
Produktansvarlig: Kristin Fjermeros Øverland
Tlf: 95221767
E-post: kristin.fjermeros.overland@mediq.com

Følgende område er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Anestesiapparater (Mediq Norge AS/23055207)

senior prosjektleder

avtaleforvalter

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 21.02.2022