logo Sykehusinnkjøp

Artroskopiske produkter

Avtalen gjelder fra 1.september 2023 til 31.august 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av artroskopiske produkter, herunder pumnper og shavere med tilbehør, RF-generatorer og prober. 

Arthrex Norge AS
Kontraktsansvarlig: Erik Poulsen
Telefon: 67 51 94 00 / 414 88 730
E-post: erik.poulsen@arthrex.no

Produktansvarlig: Rolf-Petter Thorstensen 
Telefon: 951 64 379
E-post:  rolf-petter.thorstensen@arthrex.no
Produktansvarlig: Geir-Otto Sunde
Telefon: 478 00 905
E-post: geir-otto.sunde@arthrex.no

Smith & Nephew AS
Kontraktsansvarlig: Anne May Børresen
Telefon: 934 64 392
E-post: annemay.borresen@smith-nephew.com

Produktansvarlig: Franck Kjærsund
Telefon: 913 20 291
E-post: franck.kjaersund@smith-nephew.com

 

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1 - Artroskopipumpe og slangesett, shaver med håndtak, shaverblad og shaverfres
Arthrex Norway AS, avtalenummer 202451

Delkontrakt 2 - RF-generator og prober
Smith & Nephew AS, avtalenummer 202453

Det er inngått avtale med én leverandør per delområde. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024