logo Sykehusinnkjøp

Bekledning – Engangs og operasjonshjelmer

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2022. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. mai 2024.

Avtalen gjelder innkjøp av operasjonsfrakker, bekledning, hodebekledning og operasjonshjelmer.

Avtalen dekker følgende områder:

Del 1 Operasjonsfrakker steril 

 • ·Operasjonsfrakk uten dobbel rygg 
 • Operasjonsfrakk standard 
 • Operasjonsfrakk forsterket 
 • Urologifrakk   

Del 2 Bekledning 

 • Avdelingsbekledning 
 • Renluftsbekledning 
 • Varmejakker 
 • Ermer 
 • Pasientskjorte 

Del 3 Hodebekledning 

 • Hodebekledning operasjon 
 • Hjelm 
 • Hjelm – implantat 
 • Hodebånd/svettebånd 
 • Munnbind 

Del 4 Operasjonshjelmer

 • Operasjonshjelmer

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

3M NORGE – avtalenummer 200968
Kontaktperson: Torstein Hegland 
E-post: thegland@mmm.com

Mediplast AS – avtalenummer 200972
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

ONEMED – avtalenummer 200975
Kontaktperson: Jan Knoph
E-post: jan.knoph@onemed.com

MÖLNLYCKE – avtalenummer 200974
Kontaktperson: Jørund Esrenstad
E-post:     Jorund.Estenstad@molnlycke.com

Stryker Norge – avtalenummer 200979
Kontaktperson: Ulrika Beischer
E-post:    ulrika.beischer@stryker.com

prosjektleder
avtaleforvalter

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 29.09.2023