logo Sykehusinnkjøp

Blodprøvetakingsutstyr

Avtalen gjelder fra 1. september 2023 til 29. juni 2025, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Avtalen omfatter innkjøp av prøvetakingsutstyr til blodprøver.

Det er inngått avtale med fire leverandører på dette området. Følgende leverandører er valgt:

 

Becton Dickinson Norway AS
Kontaktperson: Maria Akselsen
Tlf: 468 19 876
E-post: maria.akselsen@bd.com

Ecomed Helseprodukter AS
Kontaktperson: Hanne Greibrokk
Tlf: 473 31 153
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Med Kjemi AS
Kontaktperson: Vivi-Ann Tennfjord
Tlf: 959 75 754
E-post: vivi-ann.tennfjord@med-kjemi.no

Sarstedt AS
Kontaktperson: Rønnaug Strandabø 
Tlf: 477 00 924
E-post: ronnaug.strandabo@sarstedt.com

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Siden er under oppdatering

 1. LANSETTER
  1. Lansett, kapillær blodprøvetaking i finger (Sarstedt AS/202468)

 2. PRØVERØR, KAPILLÆR
  1. Prøverør, kapillær blodprøvetaking (Med-Kjemi AS/202467, Sarstedt AS/202468)
  2. Rørforlenger/bærerør til kapillærprøverør (Med-Kjemi AS/202467)

 3. RØR, VENEPRØVER
  1. Serum-rør, u/gel, m/aktivator (Med-Kjemi AS/202467)
  2. Serum-rør, m/gel, m/aktivator (Med-Kjemi AS/202467)
  3. Serum-rør, u/gel, u/aktivator (Med-Kjemi AS/202467)
  4. Plasma-rør, LiHep, m/gel (Med-Kjemi AS/202467)
  5. Plasma-rør LiHep, u/gel (Med-Kjemi AS/202467)
  6. Plasma-rør NaHep, u/gel (Med-Kjemi AS/202467)
  7. EDTA-rør m/ K2-EDTA som tørrstoff (Med-Kjemi AS/202467)
  8. EDTA-rør, gel, m/ K2-EDTA som tørrstoff (Med-Kjemi AS/202467)
  9. Citrat-rør m/ buffret 3,2% Na-citratløsning (Med-Kjemi AS/202467)

 4. KANYLER, VENEPRØVER
  1. Kanyler til veneprøvetaking (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  2. Veneprøverør, spesialrør ACD (Med-Kjemi AS/202467)
  3. Veneprøvetakingssett med slange, påmontert holder, steril singelpakket (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  4. Rørholder påmontert kanyle, steril (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  5. Kanyleholder/rørholder til veneprøvetaking, engangs (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  6. Lueradapter med ventil (Becton Dickinson Norway AS/202466)

 5. SPESIALRØR FOR PRØVETAKING
  1. Veneprøverør, spesialrør CPDA (Med-Kjemi AS/202467)
  2. Veneprøverør, spesialrør ACD (Med-Kjemi AS/202467)
  3. Serum-rør u/tilsetning u/gel, u/aktivator, GLASSRØR (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  4. Veneprøverør, til genteknologiske analyser (Becton Dickinson Norway AS/202466)
  5. Trombinrør, (hurtigkoagulerende serumrør), med gel (Becton Dickinson Norway AS/202466, Med-Kjemi AS/202467)
  6. Rør m/NaF (Med-Kjemi AS/202467)
  7. Veneprøverør, til homocystein (Med-Kjemi AS/202467)
  8. Veneprøverør til analyse av glukose (Med-Kjemi AS/202467)
  9. Veneprøverør, EDTA med aprotinin (Med-Kjemi AS/202467)
  10. Veneprøverør, FX rør (Med-Kjemi AS/202467)
  11. Aspirasjonsrør lavvolum (Sarstedt AS/202468)
  12. EDTA-rør m/ K2-EDTA som tørrstoff (Med-Kjemi AS/202467)
  13. Prøverør kapillær (Med-Kjemi AS/202467)
  14. Prøverør, kapillær blodprøvetaking, med perforerbar kork og integrert forlengelsesrør (Med-Kjemi AS/202467)

 6. STASEBÅND
  1. Stasebånd, engangs (Sarstedt AS/202468)
  2. Stasebånd, flergangs, med lås/klemme (Ecomed Helseprodukter AS/202469)

avtaleforvalter

senior prosjektleder 

En leverandør per delområde. Avrop foregår iht. kontrakt.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 03.11.2022