logo Sykehusinnkjøp

Bruddmateriell

Avtalen gjelder fra 1.april 2022 til 31.mars 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av utstyr og implantater til behandling av frakturer; intern fiksasjon (plater, skruer, nagler mm.), og ekstern fiksasjon.

Avtalen dekker følgende områder:

(Leverandør/Avtalenummer)

Delkontrakt 1 - Fiksasjonssystem for Lårhalsbrudd

Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 2 - Platefiksasjonssystem etter Glideprinsipp for brudd i Øvre Femurende

Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 3 - Margnagler til humerus

Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226

Delkontrakt 4 - Margnagler til lange rørknokler (tibia og femur inkludert proksimal femur)

Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226
Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 5 - Fleksible Nagler

Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 6 - Hodeløse Kanylerte Skruer

Stryker Norge NUF/23055218
Ortomedic AS/23055223
Implantscan AS/23055225

Delkontrakt 7 - Kanylerte skruer med hode

Ortomedic AS/23055223
Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 8 - Plate og skruesystem for Distal Radius

Zimmer Biomet Norway AS/23055228
Smith & Nephew AS/23055226
Implantscan AS/23055225
Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 9 - Plate og skruesystem for Clavicula

Stryker Norge NUF/23055218
Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 10 - Plate og skruesystem for Proksimal Humerus

Zimmer Biomet Norway AS/23055228
Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226

Delkontrakt 11 - Plate og skruesystem for Fot

Ortomedic AS/23055223
Implantscan AS/23055225
Arthrex Norway AS/23055224

Delkontrakt 12 - Plate og skruesystem for Albue (Distal Humerus og Proksimal Underarm)

Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226
Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 13 - Plate og skruesystemer for distal tibia og ankel

Smith & Nephew AS/23055226
Ortomedic AS/23055223
Arthrex Norway AS/23055224

Delkontrakt 14 - Plate og skruesystemer for proksimal tibia

Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226

Delkontrakt 15 - Plate og skruesystem for Periprotese

Zimmer Biomet Norway AS/23055228
Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 16 - Plate og skruesystem for Minifragmenter

Smith & Nephew AS/23055226
Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 17 - Plate og skruesystemer øvrig: ikke anatomiske plater; små- og standardfragment

Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 18 - Plate og skruesystemer for distal femur

Ortomedic AS/23055223
Zimmer Biomet Norway AS/23055228

Delkontrakt 19 - Plate og skruesystem for bekken og acetabulum

Stryker Norge NUF/23055218
Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 20 - Syndesmosefiksasjon

Arthrex Norway AS/23055224

Delkontrakt 21 - Pinner (eksempelvis Kirschner pinner)

Ortomedic AS/23055223

Delkontrakt 22 - Engangs prosedyrekit for distal radius

Ortomedic AS/23055223
Smith & Nephew AS/23055226

Delkontrakt 23 - Kramper

Ortomedic AS/23055223
Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 24 - Ekstern fiksasjon (ikke ringfiksatør)

Stryker Norge NUF/23055218

Delkontrakt 25 - Margnagler til fibula

Medivatus AS/23055227

Stryker Norge NUF - avtale 23055218
Kontaktperson: Lina Åkesson
Telefon: +46 76 209 26 23
E-post: Lina.akesson@stryker.com

Ortomedic AS - avtale 23055223
Kontaktperson: Jarle Torp
Telefon: 90944874
E-post: Jarle.torp@ortomedic.no

Arthrex Norway AS - avtale 23055224
Kontaktperson: Torgeir Erlandsen
Telefon: 67519410
E-post: torgeir.erlandsen@arthrex.no

Implantscan AS - avtale 23055225
Kontaktperson: Inger Lücht
Telefon: 99006438
E-post: inger@implantscan.no

Smith & Nephew AS - avtale 23055226
Kontaktperson: Anne May Børresen
Telefon: 934 64 392
E-post: annemay.borresen@smith-nephew.com

Medivatus AS - avtale 23055227
Kontaktperson: Grete Strøm Skjørberg
Telefon: 970 85 451
E-post: gss@medivatus.com

Zimmer Biomet Norway AS
Kontaktperson: Rune Pilegård
Telefon: 40 33 00 22
E-post: rune.pilegard@zimmerbiomet.com

Avtalene som er inngått innen delkontrakt 1, 2, 5, 17, 20, 21, 24 og 25 er en eneavtale med en leverandør. 

For øvrige delkontrakter er det valg mellom 2 til 4 leverandører, avrop fra disse bestemmes etter lokale valg per sykehus.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024