logo Sykehusinnkjøp

Dentale implantater

Avtalen gjelder fra 1.mars 2022 til 28.februar 2025. Den kan forlenges med 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av dentale implantater.

Dentsply IH AS
Kontaktperson: Hanne Asp
Telefon: 992 34 943
E-post: Hanne.asp@dentsplyirona.com

Nobel Biocare Norge AS
Kontaktperson: Mari Wie Nerdal
Telefon: 924 25 472
E-post: mari.wie.nerdal@nobelbiocare.com

Straumann AS
Kontaktperson: Colette White Bjørklund
Telefon: 408 40 960
E-post: colette.white.bjorklund@straumann.com

Parallelle avtaler, hvor avrop bestemmes etter lokale valg per sykehus.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024