logo Sykehusinnkjøp

Diatermiapparater - Enklere og avanserte

Avtalen gjelder fra 04.05.2021 til 03.05.2025

Avtalen omfatter levering av Enklere og Avanserte Diatermiapparater, med tilhørende opsjoner på Bipolar transuretal reseksjon, Argon-modul, Traller og pedaler, samt Røykavsug m/filter.

Følgende leverandør er valgt:

Medtronic Norge AS – avtalenr: 201410
Kontraktsansvarlig: Panu Lauha
Tlf: +358 40 5623 024
E-post: panu.lauha@medtronic.com
Produktansvarlig: Stein Øyvind Forbord
Tlf: +47 922 30 850
E-post: stein.oeyvind.forbord@medtronic.com

senior prosjektleder

avtaleforvalter

  Avtalen som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  Logg inn (ProWeb)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)

  Sist oppdatert 07.05.2024