logo Sykehusinnkjøp

Bygningsmessig driftsavtale DPS Stjørdal HNT

Avtalen gjelder fra 1. mars 2022 til 1. mars 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 1 gang.

Avtalen omfatter kjøp av Bygningsmessig driftsavtale DPS Stjørdal HNT

Avtalen dekker følgende områder: Bygningsmessig driftsavtale DPS Stjørdal HNT


Leverandør: Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS, avtale 23055187

 

  Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS

  Arild Troseth 

  Arild.troseth@kjeldsberg.no 

  Tlf: 970 56 160 

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 15.12.2023