logo

Elektriske ambulansebårer

Avtalen gjelder fra 20.01.2020 til 19.01.2024.

Ambulansetjenesten i Midt-Norge er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i regionen og driftes av Helseforetakene Helse Nord-Trøndelag, St Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal. På vegne av de respektive helseforetakene gjennomfører Sykehusinnkjøp HF en samlet anskaffelse av materiell.

Emergency Norway AS - avtalenr: 200891
Avtalenummer:200891
Kontraktsansvarlig: Ronny Sørensen
Tlf: +47 90853990
E-post: Ronny.sorensen@emergencynorway.no

avtaleforvalter

prosjektleder

Avrop foregår iht kontrakt.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 04.11.2022