logo Sykehusinnkjøp

Filter anestesi og intensiv

Avtalen gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av filter til anestesi og intensiv til helseforetakene i Helse Midt-Norge.

Avtalen er tildelt på varelinje nivå:

AVALON MEDICAL AS - avtalenummer 202479
Varelinje 1.22  Hepa Servo duo Guard 110 mm Maskinfilter HEPA Servo DuoGuard 110mm, brukes opp mot 48 t


DRÄGER NORGE AS  - avtalenummer 202480
Varelinje 1.6  Filter bakt/virus Hepa 22/15mm rett u/port (maskinfilter) må være beregnet til bruk på anestesigasser, brukes opp mot 24 t
Varelinje 1.11  Filter bakterie slimline 
Varelinje 1.14  Humid-Vent Filter Compact S (Humid-vent filter ped over 15kg)  eller tilsvarende
Varelinje 1.16  Filter m/CO2-port 8M/15M-15F Barrierbaby eller tilsvarende
Varelinje 1.24  Filter bakt HMEF 750/S m/gas sampl port eller tilsvarende (ambulanse)


INTERSURGICAL AB -  avtalenummer 202481
Varelinje 1.1 Filter bakt/virus elstat kne m/port voksen 
Varelinje 1.2 Filter bakt/virus elstat rett m/port voksen 
Varelinje 1.4 Filter bakt/virus fukt/varme mekanisk rett m/ port intensiv voksen
Varelinje 1.5 Filter bakt/virus fukt/varme rett m/ port Vt 50-250ml
Varelinje 1.7 Filter fukt tracheo m/O2 kpl og sugåpning
Varelinje 1.8 Iso-Gard Filter hepa light eller tilsvarende
Varelinje 1.12 Humid-Vent Filter Compact S  eller tilsvarende
Varelinje 1.13 Filter humid-vent mini
Varelinje 1.18 Filter bakt/vir fukt/varme rett voksen
Varelinje 1.21 Filter bakt Hepa small rett m/CO2-port


MEDIQ NORGE AS - avtalenummer 202476
Varelinje 1.3  Filter bakt/virus fukt/varme m/kne m/ portVt 50-250ml
Varelinje 1.9  Fukt/varmeveksl rett Vt 5-50ml tb 2,5-3
Varelinje 1.10  Fukt/varmeveksl rett Vt 5-50ml tb 3,5
Varelinje 1.15  Humid-vent mini, rett, steril, baby og nyfødt, tidal volum 15-50 ml,
Varelinje 1.19  Filter bakt/virus fukt/varme rett m/ port   til tube 3,5mm  Vt 5-50ml
Varelinje 1.23  Filter bakt/vir HME m/samplingport vinkl


MEDTRONIC NORGE AS - avtalenummer 202736
Varelinje 1.17  Filter spirobac respirasjon eller tilsvarende


TIMIK AS - avtalenummer 202735
Filter bakt/vir spirometri til Jaeger eller tilsvarende
Filter bakt/vir spirometri til Micromedical eller tilsvarende
Filter bakt/vir spirometri til Sensormedic eller tilsvarende
Filter bakt/støydemp til slange nasal Cpap
Munnstykke til filter bakt/vir spirometri
Filter for metakolinprovokasjon m/APS


Varelinje 1.25 Hydrophobic bacterial and viral filter, er på avtale 23055207 med MEDIQ NORGE AS.

Avtalen er inngått med en leverandør pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Avalon Medical AS - avtalenummer 202479
Herman Falkum-Hansen 
Telefon: 938 60 532
E-post: herman@avalon-medical.no

Dräger Norge AS - avtalenummer 202480
Anne Mette Høegh-Larsen
Telefon: 904 82 257
E-post: annemette.hoegh-larsen@draeger.com

Intersurgical AB - avtalenummer 202481
Morten Øvsteng
Telefon: 415 62 063
E-post: morten@intersurgical.no

Mediq Norge AS - avtalenummer 202476
Mona Lisa Ruud
Telefon: 411 61 362
E-post: mona.lisa.ruud@mediq.com

TIMIK AS - avtalenummer 202735
Silje Rustad
Telefon: 976 79 731
E-post: silje.rustad@timik.no

MEDTRONIC NORGE AS - avtalenummer 202736
Maria Holmbø
Telefon: + 45 28 35 06 56
E-post: maria.holmboe@medtronic.com

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 10.11.2023