logo Sykehusinnkjøp

Forbruksmateriell til hjertekirurgi til St. Olavs Hospital HF

Avtalen gjelder fra 1.juli 2023 til 30.juni 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av forbruksmateriell til hjertekirurgi ved St. Olavs Hospital HF. 

Avtalen dekker følgende områder:

(Leverandør/Avtalenummer)

Delkontrakt 1 - Hemokonsentrator

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 2 - Antegrad Kardioplegi-kanyle

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 3 - Koronar incisjonskniv

Medistim Norge AS/202459


Delkontrakt 4 - Temporære Pacemakerelektroder

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 5 - Kardioplegikanyle/nål til aorta

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 6 - Coronary artery retraction clip flergangs/engangs

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 7 - Retrograd kardioplegi-kanyle - Kansellert

Delkontrakt 8 - Kateter og adapter

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 9 - Perfusjonsutstyr til åpen hjertekirurgi

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 10 - Lyskekanyler, voksen

Maquet Nordic Norway/202463

Delkontrakt 11 - Introducer-sett med armert kanyle

EPS Vascular AB/202464

Delkontrakt 12 - Vene- og aortakanyler

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 13 - Retrograd kanyle for antegrad cerebral perfusjon

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 14 - Venstre vent-kateter

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 15 - Intracoronar shunt

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 16 - Konnektorer

Medtronic Norge AS/202329


Delkontrakt 17 - Vaskulære stanser

Endotech AS/202332

Delkontrakt 18 - CO2 Distribuator

Medtronic Norge AS/202329

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: +45 32 48 18 00/ +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com 

Endotech AS
Kontaktperson: Dag Nord
Telefon: 95 24 29 39
E-post: dag@endotech.no

Maquet Nordic Norway
Kontaktperson: Diana Hiller
Telefon: 93 07 02 08
E-post: diana.hiller@getinge.com

EPS Vascular AB
Kontaktperson: Patrick Mårtensson
Telefon: +46 708 49 60 07
E-post: patrickm@epsvascular.com

Medistim Norge AS
Kontaktperson: Hanne Waaler
Telefon: 23 03 52 56
E-post: hanne.waaler@medistim.com

Avtalene som er inngått er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024