logo Sykehusinnkjøp

Forbruksvarer til laboratoriene

Avtalen gjelder fra 01.01.2022 til 31.12.2024, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Avtalen gjelder Forbruksmateriell til laboratoriene, glass- og plastprodukter

Følgende leverandør er valgt:

Heger AS - 201403
Kontraktsansvarlig: Tom Mårtensson
Tlf: +47 952 45 003
E-post: tom@heger.no

Produktansvarlig: June Lien       
Tlf: + 47 35 08 14 88
E-post: post@heger.no

Chemi-Teknik AS - 201405
Kontraktsansvarlig: Terje Fjelldal
Tlf: +47 22 65 41 00
E-post: terje@chemi-teknik.no

Produktansvarlig: Terje Fjelldal
Tlf: +47 22 65 41 00
E-post: terje@chemi-teknik.no

Fisher Scientific AS - 201406
Kontraktsansvarlig: Aron Einarsen
Tlf: +47 922 03 002
E-post: aron.einarsen@thermofisher.com

Produktansvarlig: Aron Einarsen
Tlf: +47 922 03 002
E-post: aron.einarsen@thermofisher.com

VWR International AS - 201408
Kontraktsansvarlig: Fredrik Bø Nilsen
Tlf: + 47 982 56 320
E-post: Fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com

Produktansvarlig forbruksvarer: Christina Grønstad
Tlf: +47 960 95 232
E-post: christina.gronstad@avantorsciences.com

Produktansvarlig Life Science: Miriam Moldskred Dørum
Tlf: +47 413 96 250
E-post: miriam.dorum@avantorsciences.com

Sarstedt AS - 201409
Kontraktsansvarlig: Marte Tøften
Tlf: +47 922 11 099
E-post: marte.toften@sarstedt.com

Produktansvarlig: June Åkra
Tlf: +47 902 73 910
E-post: june.akra@sarstedt.com

Life Technologies AS - 201619
Kontraktsansvarlig: Pia Holthe-Nordh
Tlf: +46 8 6194414
E-post: Pia.Holthe-Nordh@thermofisher.com

Produktansvarlig: Ove Skogen
Tlf: +47 905 83 793
E-post: Ove.skogen@thermofisher.com

Med-kjemi AS - 23055163
Kontraktsansvarlig: Bjørn Ludvigsen
Tlf: +47 900 38 155
E-post: bjorn.ludvigsen@med-kjemi.no

Produktansvarlig: Vivi-Ann Tennfjord
Tlf: +47 959 75 754
E-post: vivi-ann.tennfjord@med-kjemi.no

Mettler-Toledo AS - 23055111
Kontraktsansvarlig: Jonas Andersson
Tlf: 22304490
E-post: jonas.andersson@mt.com

Produktansvarlig: Christine Dahmèn
Tlf: 22304490
E-post: chrstine.dahmen@mt.com

 

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 1. OBJEKTGLASS OG DEKKGLASS
  (Chemi-Teknik AS/201405, Fisher Scientific/201406)

 2. GLASS- PIPETTER, BEGER, KONTAINER
  (Fisher Scientific/201406)

 3. GLASS- RØR, REAGENS, KRYO, MIKROSENTRIFUGE ETC. INKL PROPPER 
  (VWR International AS/201408)

 4. PLAST- BEGER OG KONTAINER
  1. Universalkontainer, transporthylser (Heger AS/201403)
  2. Prøverør urin, urinsamlingsdunker (Sarstedt AS/201409)
  3. Vakuumrør urin (Med-kjemi AS/23055163)

 5. BESKYTTELSESPRODUKTER LAB 
  Se avtale Benkepapir til helseforetakene i Helse Midt-Norge (202979)

 6. PLAST- PIPETTESPISSER
  1. Leverandørspesifikk (VWR International AS/201408)
  2. Universell (VWR International AS/201408)
  3. Rainin-pipettespisser (Mettler-ToledoAS/23055111)

 7. PLAST- RØR, REAGENS, KRYO, MIKROSENTRIFUGE OG ANNET INKL. PROPPER
  1. Kryobokser, mikrorør, topper, reagensrør, propper (VWR International AS/201408)
  2. Mikrorør, propp, plastrør, sentrifugerør (Sarstedt AS/201409)
  3. Reagensrør, propp (Heger AS/201403)

 8. PLASTPRODUKTER LAB-UKLASSIFISERT
  1. Måle- og pasteurpipetter (Sarstedt AS/201409)
  2. Petriskåler (Heger AS/201403)
  3. Podeøser (Sarstedt AS/201409)
  4. Veieskip (VWR International AS/201408)
  5. Isoporesker (Heger AS/201403)

 9. FORBRUKSVARER LAB- UKLASSIFISERT
  1. Dyrkningsbrett, reagenskar pipetteringsrobot (VWR International AS/201408)
  2. Mikrotiterplater (Sarstedt AS/201409)
  3. Sprøytefilter (Heger AS/201403)
  4. PCR-plater med tilbehør (Sarstedt AS/201409, Life Technologies AS/201619)
  5. Trakt (Fisher Scientific/201406)

prosjektleder og avtaleforvalter

avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 07.05.2024