logo Sykehusinnkjøp

Generelle kirurgiske instrumenter

Avtalene gjelder fra 1.november 2021 til 31.oktober 2024. Den kan forlenges med 1 år.

Avtalene gjelder generelle kirurgiske instrumenter, både flergangs og engangs.

Følgende delområder/underkategorier er på avtale(leverandør/avtalenummer):

Deltilbud 1 – Flergangsinstrumenter (B Braun/201471):

 • Sakser
 • Fattetenger
 • Nåleholdere
 • Pinsetter
 • Haker
 • Knivskaft
 • Skarpe skjeer

Deltilbud 2 – Engangsinstrumenter (Endomed/201473):

 • Sakser, engangs
 • Nåleholder, engangs
 • Pinsetter, engangs
 • Knivskaft, engangs
 • Fattetang, engangs

B Braun Medical AS – avtalenr.: 201471
Kontraktsansvarlig: Runi Johansen
Tlf: 971 45 860
E-post: runi.johansen@bbraun.com
Produktansvarlig: Alexander Moss
Tlf: 928 34 400
E-post: alexander.moss@bbraun.com

Endomed AS – avtalenr.: 201473
Kontraktsansvarlig: Trygve Gammelsæter
Tlf: 23 17 24 00 / 901 70 619
E-post: trygve@endomed.no
Produktansvarlig: Erik Storbekken
Tlf: 23 17 24 00 / 481 99 990
E-post: erik@endomed.no

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 19.01.2024