logo

Håndverkertjenester for St. Olavs hospital HF

Avtalen består av flere kontrakter med ulike avtaleperioder.

Avtalene omfatter levering av håndverkertjenester for å dekke St.Olavs behov i forbindelse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen.

Bravida Norge AS (byggautomasjon)
Kontraktsansvarlig: Børge Kalyan Torp
Tlf: 992 14 175
E-post: borge.torp@bravida.no

Bravida Norge AS (ventilasjonsarbeider)
Kontraktsansvarlig: Bjørn Oskar Pettersen
Tlf: 913 56 139
E-post: bjorn.oskar.pettersen@bravida.no

Bravida Norge AS (rørleggerarbeider)
Kontraktsansvarlig: Inge Oluf Moan
Tlf: 992 14 186
E-post: inge.moan@bravida.no

Braa & Sørvåg AS
Kontraktsansvarlig: Bjørn Braa
Tlf: 977 62 530
E-post: bb@braasorvaag.no

Caverion Norge AS (byggautomasjon)
Kontraktsansvarlig: Frode Aune
Tlf: 952 94 591
E-post: frode.aune@caverion.com​

Caverion Norge AS (ventilasjonsarbeider)
Kontraktsansvarlig: Rune Skorstad
Tlf: 416 15 207
E-post: rune.skorstad@caverion.com

Caverion Norge AS (elektroarbeider)
Kontraktsansvarlig: Martin Helmersen
Tlf: 934 11 837
E-post: martin.helmersen@caverion.com

Caverion Norge AS (rørleggerarbeider)
Kontraktsansvarlig: Sigmund Haugen
Tlf: 915 33 103
E-post: sigmund.haugen@caverion.com​

GK Norge AS (rørleggerarbeider)
Kontraktsansvarlig: Geir Morten Broen
Tlf: 919 09 073
E-post: geir.broen@gk.no

GK Norge AS (ventilasjonsarbeider)
Kontraktsansvarlig: Alf Einar Grimsø
Tlf: 920 28 092
E-post: perarne@ing-myran.no

Ingeniørfirmaet Myran AS
Kontraktsansvarlig: Per Arne Myran
Tlf: 905 09 073
E-post: alf-einar.grimso@gk.no

Linde Gass AS
Kontraktsansvarlig: Claes Holm
Tlf: 911 42 330
E-post: claes.holm@linde.com​

Malermester B. Bersvendsen AS
Kontraktsansvarlig: Lars Erik Sandberg
Tlf: 404 01 697
E-post: lars.erik@bbersvendsen.no

Malermester Sture Brækstad AS
Kontraktsansvarlig: Sture Brækstad
Tlf: 924 85 290
E-post: sture.braekstad@braekstad.no

Malermester Talseth & Husby AS
Kontraktsansvarlig: Knut Erik Talseth
Tlf: 926 06 432
E-post: knut@talsethoghusby.no

Røros VVS AS
Kontraktsansvarlig: Even Hollum
Tlf: 913 43 528
E-post: post@rororsvvs.no

Siemens AS
Kontraktsansvarlig: Trond Paulsen
Tlf: 920 92 440
E-post: trond.paulsen@siemens.com

Trebetong Entreprenør AS
Kontraktsansvarlig: Kent Erik Bjerkenås
Tlf: 928 80 507
E-post: kent@trebetong.no

Vintervoll AS
Kontraktsansvarlig: Stian Østerlie
Tlf: 73 89 40 00
E-post: post@vintervoll.no

Levering av håndverkertjenester for å dekke St.Olavs behov i forbindelse med drift, vedlikehold og utvikling av bygningsmassen, innen følgende delområder (Leverandør/avtalenummer): 

Byggautomasjon 
Caverion Norge AS / 202352
Siemens AS / 202353
Bravida Norge AS / 202354

Elektroarbeider
Caverion Norge AS / 200949
Vintervoll AS / 200950

Gassarbeider
Linde Gass AS / 200951

Malerarbeider
Malermester B. Bersvendsen AS / 202349
Malermester Talseth & Husby AS / 202350
Malermester Sture Brækstad AS / 202351

Rørleggerarbeider
Caverion Norge AS / 202346
GK Norge AS / 202347
Bravida Norge AS / 202348
Røros VVS AS / 202403 (Røros)

Tømrer- og snekkerarbeider
Braa & Sørvåg AS / 200967
Trebetong Entreprenør AS / 200966

Ventilasjonsarbeider
GK Norge AS / 202341
Caverion Norge AS / 202342
Bravida Norge AS / 202343
Ingeniørfirmaet Myran AS / 202410 (Røros)

 

Bestillinger vil bli foretatt fra St.Olavs v/Klinikk for drift og eiendom og i henhold til mekanismene angitt i konkurransegrunnlaget​

prosjektleder

Geir Andre Pedersen

avtaleforvalter

avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no

avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 30.12.2022