logo Sykehusinnkjøp

Hemostasemidler

Avtalen gjelder fra 1.oktober 2023 til 30.september 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av hemostasemidler, vevslim innvortes og utvortes, hemostatisk pulver, benvoks, ben hemostatikum, vevd oksidert cellulose, ikke-vevd oksidert cellulose, Kollagen eller gelatin med/uten gentamycin, hemostaseplate med aktiv komponent, gelatingranulat med/uten trombin.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt - Produktområde - (Leverandør i alfabetisk rekkefølge)

1    Vevslim innvortes - (B Braun)
2    Vevslim utvortes - (B Braun, Medtronic, Ortomedic)
3    Hemostatisk pulver - (Baxter, BD, Medero, Ortomedic)
4    Benvoks - (B Braun, Ortomedic)
5    Ben hemostatikum - (Baxter)
6    Vevd oksidert cellulose - (B Braun, Baxter, Ortomedic)
7    Vevd oksidert cellulose (kompakt) - (B Braun, Ortomedic)
8    Ikke vevd oksidert cellulose (delbar) - (B Braun, Baxter, Ortomedic)
9    Ikke vevd oksidert cellulose (kompakt) - (B Braun, Baxter, Ortomedic)
10  Kollagen eller gelatin (fast konsistens) - (B Braun, BD, Ortomedic)
11  Kollagen eller gelatin med Gentamycin (fast konsistens) - (B Braun, Baxter)
12  Hemostaseplate med aktiv komponent - (Baxter, Medtronic)
13  Gelatingranulat uten trombin (flytende) - (Ortomedic)
14  Gelatingranulat med trombin (flytende) - (Baxter, InterV, Ortomedic)

B Braun Medical AS - Avtalenummer 202395
Kontaktperson: Runi Johansen
Telefon: 971 45 860
E-post: Avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Baxter AS - Avtalenummer 202396
Kontaktperson: Marissa Haugeland
Telefon: 919 08 785
E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

Becton Dickinson Norway AS  - Avtalenummer 202482
Kontaktperson: Niclas Lauri
Telefon: 815 00 266
E-post: niclas.lauri@bd.com

InterV Nordic AB  - Avtalenummer 202397
Kontaktperson: Helena Moström
Telefon: +46 703 21 72 00
E-post: helena@intervnordic.com

Medero AS  - Avtalenummer 202398
Kontaktperson: Andrè Vasenden
Telefon: 452 27 671
E-post: andre@medero.no

Medtronic Norge AS  - Avtalenummer 202399
Kontaktperson: Elin Olsen
Telefon: +45 27797627
E-post: avtaler@medtronic.com

Ortomedic AS  - Avtalenummer 202400
Kontaktperson: Geir Halfdansen
Telefon: 913 42 284
E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no

Parallelle avtaler hvor det vil være behandlende lege sin medisinskfaglige vurdering som vil velge av de produkter man har avtale på.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024