logo Sykehusinnkjøp

Infusjon og transfusjonsprodukter

Avtalen gjelder fra 1. april 2021 til 31. mars 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger. Avtalen er prolongert til 31. mars 2024.

Avtalen gjelder innkjøp av utstyr til infusjon og transfusjon til alle helseforetak i Helse Midt-Norge.


Følgende leverandører er valgt:

Codan Norge AS – avtalenummer 201221
Kontaktperson: Marius Helgesen
Tlf.: 92 23 63 57
E-post: mah@codan.no

B Braun Medical AS - avtalenummer 201222
Kontaktperson: Runi Johansen
Tlf.: 97145860
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

OneMed AS - avtalenummer 201224
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Tlf.nr.: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

BD Norway AS - avtalenummer 201223
Kontaktperson: Lisa Marie Soltvedt
Tlf.: 64009910
E-post: Lisa.marie.Soltvedt@bd.com 

Mediplast AS - avtalenummer 201225
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
E-post: Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Modul Nordic AS - avtalenummer 201236
Kontaktperson: Henrik Rustad
Tlf.: 62547110
E-post: henrik@modulnordic.no


Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Infusjon blandesett til medikamenthåndtering, deltilbud 1
Codan Norge AS – avtalenummer 201221

Cytostatika sett, deltilbud 2
Codan Norge AS – avtalenummer 201221

Forlengelsesslanger, deltilbud 3
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

Treveiskraner og propper, deltilbud 4
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222
OneMed AS - avtalenummer 201224
Mediplast AS - avtalenummer 201225

Infusjonssett, deltilbud 5
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

TIVA-sett, deltilbud 6
Mediplast AS - avtalenummer 201225

Transfusjonssett, deltilbud 7
BD Norway AS - avtalenummer 201223

Infusjonsfilter, deltilbud 8
BD Norway AS - avtalenummer 201223
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

Overføringsadapter for medikamenthåndtering, deltilbud 9
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

Luftekanyler, deltilbud 10
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

Overtrykksmansjetter, deltilbud 11
Modul Nordic AS - avtalenummer 201236
Mediplast AS - avtalenummer 201225
Codan Norge AS – avtalenummer 201221

Ventiler/nålefri kobling, deltilbud 12
OneMed AS - avtalenummer 201224

Tilbakeslagsventil infusjon, deltilbud 13
BD Norway AS - avtalenummer 201223

T-konnektor, deltilbud 14
B Braun Medical AS - avtalenummer 201222

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Unntaket er deltilbud 4,8 og 11, her er det inngått avtale pr varelinje.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Sist oppdatert 16.12.2021