logo Sykehusinnkjøp

Invasive trykksett

Avtalen gjelder fra 25. april 2023 til 24. april 2025. Den kan forlenges med 2 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalene omfatter invasive trykksett for bruk i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge. Inkludert tilleggsutstyr som trykkabler og transduserholdere.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1 Invasive trykksett
 
1.1 Arterietrykksett invasivt 1 linjet lukket system ca 90 cm til prøvetakingsport  
1.2 Arterietrykksett invasivt 1 linjet lukket system ca 30 cm til prøvetakingsport  
1.3 Arterietrykksett invasivt 1 linjet åpent system ca 30 cm til prøvetakingsport 
1.4 Arterietrykksett invasivt 2 linjet lukket system ca 30 cm til prøvetakingsport
1.5 Arterietrykksett invasivt 2 linjet lukket system ca 90 cm til prøvetakingsport 
1.6 Arterietrykksett invasivt 1 linjet lukket sprøytepumpe ca 10 cm til prøvetakingsport  NEO
1.7 Arterietrykksett invasivt 1 linjet lukket sprøytepumpe ca 30 cm til prøvetakingsport  PED
1.8 Arterietrykksett invasivt 3 linjet lukket system ca 30 cm til prøvetakingsport 
1.9 Arterietrykksett 2+2 2 linjet lukket system ca 30+180 cm til prøvetakingsportene
1.10 Trykktransduser u/flush enkel 3ml
1.11 Trykksett arterie tilleggsett gul åpent (PAP-trykk) ca 0+ 180 cm til prøvetakingsportene
1.12 Trykksett arterie lukket tilleggsett ca 30+180 cm til prøvetakingsportene + ekstra åpen port ved transduser
1.13 Forlengerslange til trykksett steril ca 30cm male/female
1.14 Forlengerslange til trykksett steril ca 150cm male/female
1.15 Forlengerslange til trykksett steril ca 150cm male/male
1.16 Ev. adapter

Det er inngått avtale med én leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

CODAN NORGE AS - avtalenummer 202170
Kontraktsansvarlig: Marius Helgesen
Telefon: 922 363 57
E-post: mah@codan.no

prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 29.09.2023