logo

Kataraktkirurgi, utstyr og forbruksmateriell - STO

Avtalen gjelder fra 05.03.2019 til 04.03.2024, med mulighet for forlengelse i 1+1 år.

Avtalen gjelder utstyr og forbruksmateriell til kataraktkirurgi. Leverandør står som eier av Phacomaskiner, hvor St. Olavs hospital betaler pris pr. behandling til kataraktkirurgi inkl. service og utstyrsspesifikt forbruksmateriell. 

Alcon Nordic A/S - avtalenummer: 200617
Kontraktsansvarlig: Jan Schrøder
Tlf: +45 36 36 43 60
E-post: jan.schroder@alcon.com

senior prosjektleder

avtaleforvalter

Avrop foregår iht kontrakt.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Sist oppdatert 19.01.2023