logo Sykehusinnkjøp

Kateter Piccline

Avtalen gjelder 1. februar 2023 til 31. januar 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen dekker helseregionens behov inne området Kateter Piccine. 

Følgende tre delområder er på avtale:

1  Kateter Picc-line med OTW teknikk
Becton Dickinson, avtalenr. 202145

2 Kateter Picc-line med seldinger teknikk
Vygon AS, avtalenr. 202146

3 Kateter Picc-line med EKG teknikk
Becton Dickinson, avtalenr. 202145

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. Avrop foregår i iht kontrakt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Følgende leverandør er valgt: 

Vygon AS – Avtalenummer 202146
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Telefon: 23654310
Epost: Kare.lindalen@vygon.no
  
Becton Dickinson Norway AS – Avtalenummer 202145
Kontaktperson: Ida Leona V Bjørklund
Telefon: 90872430
Epost: ida.bjorklund@bd.com

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 21.01.2022