logo

Kirurgiske grunninstrumenter, fagspesifikke

Avtalen gjelder fra 21. oktober 2022 til 20. oktober 2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

Avtalen gjelder kirurgiske fagspesifikke grunninstrumenter innen; gastro, gyn/obstetrikk, ortopedi, øre/nese/hals og hjerte/kar/thorax. 

B Braun medical AS
Avtalenummer: 201758 
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

​​Karls Storz Endoskopi Norge AS
Avtalenummer: 201759 
E-post: magne.brekke@karlstorz.com

Delkontrakt 4 Fagspesifikke instrumenter Ortopedi

B Braun medical AS

Delkontrakt 5 Fagspesifikke instrumenter Gyn/Obstetrikk

B Braun medical AS

Delkontrakt 6 Fagspesifikke instrumenter Gastro

B Braun medical AS

Delkontrakt 7 Fagspesifikke instrumenter Øre/nese/hals

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Delkontrakt 8 Fagspesifikke instrumenter Hjerte/kar/thorax

B Braun medical AS

Håvard Augdal

Avtaleforvalter ​

forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no​

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.​

Kunder på avtalen kan finne priser og annen relevant informasjon ved å logge inn i Innkjøpsportalen.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen. Forespørsel for opprettelse av bruker sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.​​

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)


Sist oppdatert 17.01.2023