logo Sykehusinnkjøp

Kirurgiske grunninstrumenter, fagspesifikke

Avtalen gjelder fra 21. oktober 2022 til 20. oktober 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder kirurgiske fagspesifikke grunninstrumenter innen; gastro, gyn/obstetrikk, ortopedi, øre/nese/hals og hjerte/kar/thorax. 

Delkontrakt 4 Fagspesifikke instrumenter Ortopedi

B Braun medical AS

Delkontrakt 5 Fagspesifikke instrumenter Gyn/Obstetrikk

B Braun medical AS

Delkontrakt 6 Fagspesifikke instrumenter Gastro

B Braun medical AS

Delkontrakt 7 Fagspesifikke instrumenter Øre/nese/hals

Karl Storz Endoskopi Norge AS

Delkontrakt 8 Fagspesifikke instrumenter Hjerte/kar/thorax

B Braun medical AS

B Braun medical AS
Avtalenummer: 201758 
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

​​Karls Storz Endoskopi Norge AS
Avtalenummer: 201759 
E-post: magne.brekke@karlstorz.com

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.​

  ​​​

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 19.01.2024