logo Sykehusinnkjøp

Kontroll og service av brannalarmanlegg St. Olavs hospital HF

Avtalen gjelder fra 2. februar 2022 til 2. februar 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Kontroll og service av brannalarmanlegg St. Olavs hospital HF

Avtalen dekker følgende områder:


Kontroll og service av brannalarmanlegg 
Leverandør: Sectech AS, avtale 23055181

 

Årskontroll i henhold til plan ellers «ordinære» løpende avrop fra seksjonsleder teknisk infrastruktur, St. Olavs hospital.

Leverandøren påtar seg å levere kontraktsarbeidet «Rammeavtale kontroll og service av brannalarmanlegg» i samsvar med kontraktsdokumentene. Service inkluderer, men er ikke begrenset til vedlikehold, reparasjoner, utskiftninger og utbedringer av avvik, inkludert aktuelt materiell. Kontroll og service av brannalarmanlegg skal gjennomføres minimum en gang årlig per bygg i henhold til enhver tid gjeldende NS 3960. Bygningsmasse er beskrevet i Vedlegg 3 – Prisskjema. 


Rammeavtalen omfatter også prosjektering og installasjoner, inkludert aktuelt materiell, i forbindelse med rehabilitering, nybygg med videre. Ved prosjektering og installasjon kan/vil Norsk Standard 8407:2011 komme til anvendelse. Ved større prosjekter hvor prosjektering og installasjon, inkludert materiell, har en kostnadsramme på over 500 000 kroner eksklusive merverdiavgift, forbeholder Oppdragsgiver seg retten til å utlyse en egen konkurranse for anskaffelsen 
Rammeavtalen er gjeldende for Kundens eiendomsmasse. Eiendomsmassen er hovedsakelig lokalisert sentralt i Trondheim, men omfatter også eiendomsmasse ellers i Trondheim kommune. Avtalen omfatter også Kundens eiendomsmasse i Orkland og Røros kommune. 

  Sectech AS
  Tom Normann
  Telefon: +47 473 85 915
  E-post: tom.normann@sectech.no

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 12.12.2023