logo Sykehusinnkjøp

Mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Avtalen gjelder fra 01.09.2022 til 31.08.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år

Avtalen gjelder Mikrobiologiske produkter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

VWR International AS - 201653
Kontraktsansvarlig: Fredrik Bø Nilsen
Tlf: + 47 982 56 320
E-post: Fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com    

Produktansvarlig forbruksvarer: Goro Strypet
Tlf: +47 960 95 244                        
E-post: Goro.strypet@avantorsciences.com  

Thermo Fisher Diagnostics AS - 201655
Kontraktsansvarlig: Bjørn Marius Fageraune
Tlf: +47 408 45 785         
E-post: bjorn.fageraune@thermofisher.com
Produktansvarlig: Bjørn Marius Fageraune         
Tlf: +47 408 45 785
E-post: bjorn.fageraune@thermofisher.com

Becton Dickinson Norway AS - 201656
Kontraktsansvarlig: Kristina Vagonyte-Hallan
Tlf: +47 915 85 869
E-post: kristina.vagonyte-hallan@bd.com
Produktansvarlig: Knut Skei
Tlf: +47 934 64 310
E-post: Knut.skei@bd.com

Med-kjemi AS - 201657
Kontraktsansvarlig: Karin Stangeland
Tlf: +47 416 87 746
E-post: karin.stangeland@med-kjemi.no
Produktansvarlig: Vivi-Ann Tennfjord
Tlf: +47 416 87 746
E-post: karin.stangeland@med-kjemi.no

​SSI Diagnostica A/S - 201658
Kontraktsansvarlig: Rebecka Lindbom
Tlf: +46 73075874            
E-post: rel@ssidiagnostica.com
Produktansvarlig: Rebecka Lindbom
Tlf: +46 73075874            
E-post: rel@ssidiagnostica.com

Biomerieux Norge AS - 201659
Kontraktsansvarlig: Kjell Bækvang
Tlf: + 47 474 83 204        
E-post: kjell.baekvang@biomerieux.com
Produktansvarlig: Kjell Bækvang
Tlf: + 47 474 83 204        
E-post: kjell.baekvang@biomerieux.com

Montebello Diagnostics AS - 201660
Kontraktsansvarlig: Mika Søderberg      
Tlf: +47 22 14 14 90
E-post: mika@montebello.no   
Produktansvarlig: Arnhild Stensrud
Tlf: +47 930 64 411
E-post: arnhild@montebello.no              

Nerliens Meszansky AS - 23055250
Kontraktsansvarlig: Kristin Henriksen
Tlf: +47 922 35 540
E-post: kristin.henriksen@nmas.no
Produktansvarlig: Heidi Smee
Tlf: +47 932 57 810
E-post: heidi.smee@nmas.no

Avtale 23055250 med Nerliens Meszansky AS, gjelder fra 01-05-2022 til 30.04.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.​

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 1. PRØVETAKING (VWR International AS/201653, Nerliens Meszansky AS/23055250)
 2. FORBRUKSVARER
  1. Standardisert kultur for kvalitetskontrolltesting (Thermo Fisher Diagnostics AS/201655)
  2. Gassgenererende system (Thermo Fisher Diagnostics AS/201655)
  3. Fargevæske gramfarging (VWR International AS/201653)
  4. Andre fargevæsker, FOS supplement, immersjonsolje (Becton Dickinson Norway AS/201656, VWR International AS/201653)
 3. DIVERSE TESTER - Identifiaksjon (Med-kjemi AS/201657, SSI Diagnostica A/S/201658, Biomerieux Norge AS/201659, Montebello Diagnostics AS/201660)
 4. GRADIENTSTRIPS (Montebello Diagnostics AS/201660)
 5. RESISTANSLAPPER/DIAGNOSTISKE TABLETTER
  1. Resistenslapper- og dispensere (Thermo Fisher Diagnostics AS/201655)
  2. Bekreftelse-Kit (Med-kjemi AS/201657)
  3. Diagnostiske tabletter (Med-kjemi AS/201657, Montebello Diagnostics AS/201660)
 6. MIKROBULJONGFORTYNNING (Thermo Fisher Diagnostics AS/201655)
 7. MEDIER
  1. Faste medier (Thermo Fisher Diagnostics AS/201655, Becton Dickinson Norway AS/ 201656, Biomerieux Norge AS/201659)
  2. Flytende medier (Nerliens Meszansky AS/23055250) (VWR International AS/201408)

prosjektleder og avtaleforvalter

avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 19.01.2023