logo Sykehusinnkjøp

Nevrokirurgiske implantater

Avtalen gjelder fra 23.oktober 2021 til 23.oktober 2024. Den kan forlenges med 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av nevrokirurgiske implantater.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1 - Implanterbar nevrostimulator – DBS - oppladbar
Boston Scientidic Nordic AB - avtale 201435

Delkontrakt 2 - Implanterbar nevrostimulator – DBS - ikke oppladbar
Boston Scientidic Nordic AB - avtale 201435

Delkontrakt 7 - Implanterbar medikamentpumpe med spinalkateter
Medtronic Norge AS - avtale 201437

Boston Scientific Nordic AB
Kontaktperson: Gitte Hove
Telefon: + 46 42256939
E-post: tendernordic@bsci.com

Medtronic Norge AS
Kontaktperson: Mats Aasgaard
Telefon: +45 26726851
E-post: avtaler@medtronic.com

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024