logo Sykehusinnkjøp

ØNH, forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 7.mai 2022 til 7.mai 2025. Den kan forlenges med 1 år.

Avtalen omfatter kjøp av forbruksmateriell innen Øre, Nese, Hals.

Følgende delområder er på avtale(Leverandør/avtalenummer):

1. Nesetampong, resorberbar (Norsk-Medikal/23055192)

2. Nesetampong, ikke-resorberbar (Medtronic/23055191)

3. Nesetampong med ballong: 

 1. Kebomed/23055189
 2. Medtronic/23055191

4. Septumplater (Entomed/23055188)

5. Septumknapp til nese (Norsk-Medikal/23055192)

6. ØNH Sug, engangs (Mediplast/23055190)

7. Øretrakt, plast, engangs (Mediplast/23055190)

8. ØNH dilatasjon til bihule og tubekanal:

 1. Stryker/23055194
 2. Kebomed/23055189

9. ØNH dilateringssystem til bihule og tubekanal, komplett engangs (Stryker/23055194) 

10. Ventilasjonsrør (Olympus/23055193)

11. Øreimplantat og øreproteser – avlyst

12. Myringotomisett til øre (Mediplast/23055190)

13. Øretamponger:

 • 13.1. Stryker/23055194
 • 13.2. Kebomed/23055189

14. Silikonstrips ØNH (Kebomed/23055189)

15. Gastampong ØNH – ingen tilbud mottatt

16. Benerstatningsmateriale ØNH (Mediplast/23055190)

17. Bensemant ØNH (Olympus/23055193)

18. Taleventil – avlyst

19. T-tube til laryngologi (Entomed/23055188)

 

Entomed Norge AS
Avtalenummer: 23055188
Kontrakts- og produktansvarlig: Espen Andersen
Telefon: 970 38 449
E-post: espen.andersen@entomed.no

Kebomed AS
Avtalenummer: 23055189
Kontraktsansvarlig: Kjersti Marceliussen
Telefon: 970 33 171
E-post: kjma@kebomed.no
Produktansvarlig: Marthe Thorstensen
Telefon: 952 52 167
E-post: math@kebomed.no

Mediplast AS
Avtalenummer: 23055190
Kontraktsansvarlig: Marit Vee Akselsen
Telefon: 911 61 846
E-post: marit.veeakselsen@mediplast.com
Produktansvarlig: Mats Gaarder
Telefon: 900 79 790
E-post: mats.gaarder@mediplast.com

Medtronic Norge AS
Avtalenummer: 23055191
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Telefon: +45 32 48 18 00
E-post: avtaler@medtronic.com
Kontraktsansvarlig: Christian Lindquist
Telefon: +46 737198683
E-post: christian.lindquist@medtronic.com

Norsk-Medikal AS
Avtalenummer: 23055192
Kontrakts- og produktansvarlig: Magne Urrang
Telefon: 901 27 385
E-post: magne@norsk-medikal.no

Olympus Norge AS
Avtalenummer: 23055193
Kontraktsansvarlig: Malin Brustad
Telefon: 41 26 09 19
E-post: malin.brustad@olympus.com
Produktansvarlig: Thomas Berthelsen
Telefon: 90 69 06 90
E-post: thomas.berthelsen@olympus.com

Stryker NUF
Avtalenummer: 23055194
Kontraktsansvarlig: Pontus Steen
Telefon: +46 70 992 8128
E-post: pontus.steen@stryker.com
Produktansvarlig: Ruben Myrvang
Telefon: 454 44 567
E-post: ruben.myrvang@stryker.com

 

Det er i hovedsak inngått avtale med én leverandør per delområde. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Unntaket er delområde 3 og 8, hvor det er parallelle avtaler med rangering, hvor den høyest rangerte leverandøren blir hovedleverandør. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 23.02.2024