logo Sykehusinnkjøp

Pasientvarme, pasientovervåkning, blod og væskevarmere

Hovedgruppe 1 gjelder fra 8. juni 2020 til 8. juni 2023. Hovedgruppe 2 gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2023. Hovedgruppe 3 gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2023. Alle avtalene kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalene gjelder levering av pasientvarme, pasientovervåkning og blod og væskevarmere, og er delt inn i 3 hovedgrupper fordelt på 12 deltilbud.

Det er inngått avtale med flere leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er, og hvem som er kontaktpersoner:

Vingmed
Kontaktperson: Snorre Stumberg
Epost: snorre.stumberg@vingmed-as.no

Mölnlycke Health Care AS
Kontaktperson: Lene Elisabeth Wiinberg
Epost:
leneelisabeth.wiinberg@molnlycke.com
 
KCI Medical AS (3M Norge AS frem til 01.11.2023)
Kontaktpersoner er fremdeles i 3M:
Navn:  Birgitte Halkjelsvik
Tlf.:  959 77 319
Epost: bhalkjesvik@mmm.com
 
Diacor AS
Kontaktperson: Øyvind Ruus
 
OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Tlf.nr.: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com
 
Ambu Norge AS
Kontaktperson: Torolf Ingebrethsen
Tlf.nr.: 975 14 396
E-post: ting@ambu.com

Inclino AS
Kontaktperson: Nina Gjessing Bakken
Tlf.nr.: 95171002
E-post: info@inclino.no
 
MODUL NORDIC AS
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Tlf.nr.:62 54 71 10
E-post: post@modulnordic.no

INFINITI MEDICAL AS
Kontaktperson: Hilde M Stenseth
Tlf.nr.: 32201000
E-post: hilde.stenseth@infiniti.no

Mediq Norge AS
Kontaktperson: Mona Lisa Ruud
Tlf.nr.: 977 78 817 
E-post: Mona.Lisa.Ruud@puls-norge.no

ØDEGAARD ENGROS AS
Kontaktperson: Odd Arne Madsen
E-post: Odd.arne.madsen@norengros.no

Følgende delområder er på avtale (Avtalenummer/leverandør)

Medium flow opptil 400 ml/min - deltilbud 12
KCI Medical AS – avtalenummer 201043
 
High flow opptil 1000 ml/min - deltilbud 12
Vingmed – avtalenummer 201044

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):
 
Pasientvarmetepper aktiv - deltilbud 1
KCI Medical AS – avtalenummer 201089
 
Pasientvarmetepper aktiv-selvvarmende - deltilbud 2
MÖLNLYCKE – avtalenummer 201090
 
Pasientvarmetepper passivdel -deltilbud 3
MÖLNLYCKE – avtalenummer 201090

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Universal EKG-elektroder – deltilbud 4
Diacor AS – avtalenummer 201102
OneMed AS – avtalenummer 201103
KCI Medical AS  – avtalenummer 201104
 
EKG-elektroder 24 timers stress – deltilbud 5
Ambu Norge  – avtalenummer 201105
OneMed AS – avtalenummer 201103
KCI Medical AS – avtalenummer 201104
 
EKG-elektroder røntgen-MR – deltilbud 6
Ambu  Norge AS – avtalenummer 201105
 
EKG-elektroder ekstra hudvennlig – deltilbud 7
Ambu  Norge AS – avtalenummer 201105
 
Stetoskop – deltilbud 10
Mediq Norge AS – avtalenummer 201118
ØDEGAARD ENGROS AS – avtalenummer 201119
 
Foleykateter m/ tempmåling – deltilbud 8
Inclino AS  – avtalenummer 201106 (gyldig fra 16.11.20)
 
Pulsoksymetersensor engangs, enpasient, flergangs – deltilbud 9
MODUL NORDIC AS – avtalenummer 201116
INFINITI MEDICAL AS – avtalenummer 201117
 
Temperatursensor – deltilbud 11
Inclino AS  – avtalenummer 201106

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Unntaket er delleveransene 4, 5, 9, 10 og 12, her er det inngått avtale pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)  Sist oppdatert 04.11.2022