logo

Pasientvarme, pasientovervåkning, blod og væskevarmere

Hovedgruppe 1 gjelder fra 8. juni 2020 til 8. juni 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år.  Hovedgruppe 2 gjelder fra 1. juli 2020 til 30. juni 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år.  Hovedgruppe 3 gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2023, med mulighet for forlengelse i 1 år.

Avtalen gjelder levering av pasientvarme, pasientovervåkning og blod og væskevarmere, og er delt inn i 3 hovedgrupper fordelt på 12 deltilbud.

Det er inngått avtale med flere leverandører. Her finner du en oversikt over hvem de er, og hvem som er kontaktpersoner:

Vingmed
Kontaktperson: Snorre Stumberg
Epost: snorre.stumberg@vingmed-as.no

Mölnlycke Health Care AS
Kontaktperson: Lene Elisabeth Wiinberg
Epost:
leneelisabeth.wiinberg@molnlycke.com

3M Norge AS
Navn:  Birgitte Halkjelsvik
Tlf.:  959 77 319
Epost: bhalkjesvik@mmm.com

Diacor AS
Kontaktperson: Øyvind Ruus

OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Tlf.nr.: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

Ambu Norge AS
Kontaktperson: Torolf Ingebrethsen
Tlf.nr.: 975 14 396
E-post: ting@ambu.com

Inclino AS
Kontaktperson: Nina Gjessing Bakken
Tlf.nr.: 95171002
E-post: info@inclino.no

MODUL NORDIC AS
Kontaktperson: Lars Erik Stensvehagen
Tlf.nr.:62 54 71 10
E-post: post@modulnordic.no

INFINITI MEDICAL AS
Kontaktperson: Hilde M Stenseth
Tlf.nr.: 32201000
E-post: hilde.stenseth@infiniti.no

PULS AS
Kontaktperson: Kristin Fjermeros Øverland
Tlf.nr.: 47 95 22 17 67
E-post: Kristin.Fjermeros.Overland@puls-norge.no

ØDEGAARD ENGROS AS
Kontaktperson: Odd Arne Madsen
E-post: Odd.arne.madsen@norengros.no

Følgende delområder er på avtale (Avtalenummer/leverandør)

Medium flow opptil 400 ml/min - deltilbud 12

3M – avtalenummer 201043

High flow opptil 1000 ml/min - deltilbud 12
Vingmed – avtalenummer 201044

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Pasientvarmetepper aktiv - deltilbud 1
3M – avtalenummer 201089

Pasientvarmetepper aktiv-selvvarmende - deltilbud 2
MÖLNLYCKE – avtalenummer 201090

Pasientvarmetepper passivdel -deltilbud 3
MÖLNLYCKE – avtalenummer 201090

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Universal EKG-elektroder – deltilbud 4
Diacor AS – avtalenummer 201102
OneMed AS – avtalenummer 201103
3M Norge AS  – avtalenummer 201104

EKG-elektroder 24 timers stress – deltilbud 5
Ambu Norge  – avtalenummer 201105
OneMed AS – avtalenummer 201103
3M Norge AS – avtalenummer 201104

EKG-elektroder røntgen-MR – deltilbud 6
Ambu  Norge AS – avtalenummer 201105

EKG-elektroder ekstra hudvennlig – deltilbud 7
Ambu  Norge AS – avtalenummer 201105

Stetoskop – deltilbud 10
PULS AS – avtalenummer 201118
ØDEGAARD ENGROS AS – avtalenummer 201119

Foleykateter m/ tempmåling – deltilbud 8
Inclino AS  – avtalenummer 201106 (gyldig fra 16.11.20)

Pulsoksymetersensor engangs, enpasient, flergangs – deltilbud 9
MODUL NORDIC AS – avtalenummer 201116
INFINITI MEDICAL AS – avtalenummer 201117

Temperatursensor – deltilbud 11
Inclino AS  – avtalenummer 201106

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med hver leverandør. Unntaket er delleveransene 4, 5, 9, 10 og 12, her er det inngått avtale pr varelinje. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet. 

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 04.11.2022