logo Sykehusinnkjøp

Patologiprodukter

Avtalen gjelder fra 01.01.2023 til 31.12.2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.

​Avtalen gjelder Patologiprodukter til helseforetakene i Helse Midt-Norge

Chemi-Teknik AS – 201953
Kontaktpunkt: Terje Fjelldal
Tlf: +47 906 65 913
E-post: terje@chemi-teknik.no

Histolab Products AS - 201954
Kontaktpunkt: Ann Cathrin Lithell-Eggum
Tlf: +47 901 46 084
E-post: ann.cathrin.lithell@histolab.no

VWR International AS - 201955
Kontaktpunkt: Fredrik Bø Nilsen
Tlf: + 47 982 56 320
E-post: Fredrik.boe.nilsen@avantorsciences.com


 1. PATOLOGI KJEMIKALIER
  1. Kjemikalier (Histolab Products AS /201954)
  2. Prøvebeholder (Histolab Products AS /201954)
 2. BEGER OG CONTAINER
  1. Preparatbokser (VWR International AS /201955)
 3. HISTOLOGI FORBRUKSVARER
  1. Vevskassetter med lokk (VWR International AS /201955)
  2. Vevskassetter uten lokk (VWR International AS /201955)
  3. Vevskassetter supermega (Histolab Products AS /201954)
  4. Parafin (Histolab Products AS /201954)
  5. Mikrotomkniver (Histolab Products AS /201954)
  6. Merketusjer (Chemi-Teknik AS /201953)
  7. Pads/skumputer (VWR International AS /201955)
 4. OBJEKTGLASS (Chemi-Teknik AS /201953, VWR International AS /201955)

prosjektleder og avtaleforvalter

avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 30.12.2022