logo Sykehusinnkjøp

Prosedyrepakker og operasjonsoppdekning

Avtalen gjelder fra 01.01.2022 til 01.01.2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder prosedyrepakker og operasjonsoppdekning.

3M Norge AS- 201530
Kontraktsansvarlig: Torstein Hegland 
Tlf: 90771743
E-post: thegland@mmm.com
Produktansvarlig: Birgitte Halkjelsvik
Tlf: 95977319
E-post: bhalkjelsvik@mmm.com

Alcon Nordic AS – 201526
Kontaktansvarlig: Lynn Slotte
Tlf: +358 400 968 207
E-post: lynn.slotte@alcon.com
Produktansvarlig: John Bjørtuft
Tlf: 97003551
E-post: john.bjoertuft@alcon.com

Endomed – 201531
Kontaktraktansvarlig: Erik Storbekken
Tlf: 48 19 99 90 / 23 17 24 00
E-post: erik@endomed.no
Produktansvarlig: Erik Storbekken
Tlf: 48 19 99 90 / 23 17 24 00
E-post: erik@endomed.no

Espe Produkter AS - 201532
Kontaktraktansvarlig: Bjørn Tore Knudsen
Tlf: 41427699
E-post: btk@espe.no
Produktansvarlig: Bjørn Tore Knudsen
Tlf: 41427699
E-post: btk@espe.no

Mediplast AS - 201533
Kontaktraktansvarlig: Marit Vee Akselsen
Tlf: 91161846
E-post: Marit.vee.akselsen@mediplast.com
Produktansvarlig: Trine Langøy
Tlf: 92641764
E-post: trine.langoy@mediplast.com

Merit Medical Norway AS - 201528
Kontaktraktansvarlig: Mai-Brit Sørensen
Tlf: 80011629
E-post: nordictenders@merit.com
Produktansvarlig: Tom Andre Lyng
Tlf: 92218010
E-post: tomandre.lyng@merit.com

Mermaid Medical A/S - 201534
Kontaktraktansvarlig: Morten Torsæter Barton
Tlf: +47 91129782 / +47 21538894 
E-post: mtb@mermaidmedical.com
Produktansvarlig: Morten Torsæter Barton
Tlf: +47 91129782 / +47 21538894
E-post: mtb@mermaidmedical.com

Modul Nordic AS - 201535
Kontaktraktansvarlig: Lars Erik Stensvehagen
Tlf: 62547110 / 97723950
E-post: lars.erik@modulnordic.no
Produktansvarlig: Frode Krogseth-Skauby
Tlf: 92098706
E-post: frode@modulnordic.no

Mölnlycke Health Care AS - 201525
Kontaktraktansvarlig: Jørund Estenstad
Tlf: 905 30 392
E-post: jorund.estenstad@molnlycke.com
Produktansvarlig: Grethe Tørudstad
Tlf: 918 28 653
E-post: grethe.torudstad@molnlycke.com

OneMed AS - 201536
Kontaktraktansvarlig: Trond Ole Molden
Tlf: 45205980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com
Produktansvarlig: Thor Anders Puntervold
Tlf: 977 14 474
E-post: thor.puntervold@onemed.com

Ortomedic AS - 201537
Kontaktraktansvarlig: Ivar Chauvin
Tlf: 90782423
E-post: ivar.chauvin@ortomedic.no
Produktansvarlig: Ivar Chauvin
Tlf: 90782423
E-post: ivar.chauvin@ortomedic.no 

Vingmed AS - 201527
Kontaktraktansvarlig: Wibeche Andreassen
Tlf: 91316797
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no
Produktansvarlig: Didrik Lantz
Tlf: 92248662
E-post: didrik.lantz@vingmed-as.no 

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

1.     DaVinci pakker                Mölnlycke – 201525 
2. Generell kirurgi pakker        Mölnlycke – 201525 
3. Kard.lab pakker                Vingmed – 201527
                                                                               Merit – 201528 
4. Nevrokirurgiske pakker        Mölnlycke – 201525 
5. Ortopedi pakker                        Mölnlycke – 201525 
6. Pacemaker pakker                Merit – 201528 
7. PCI (angio)                        Vingmed – 201527  
8. CVK                                Merit – 201528 
9. Thorax hjertekirurgi pakker        Mölnlycke – 201525 
10. Katarakt                                Alcon – 201526 
11. Urologi                        Mölnlycke – 201525 
12. ØNH-kjeve                        Mölnlycke – 201525  
                                                                               Vingmed – 201527 
13.  Bordtopplaken, trekk og abs.matter        ESPE – 201532
                                                                               Endomed – 201531  
14. C-bue og G-bue trekk                       Modul Nordic – 201535
​​​​​​​                     Mediplast – 201533 
                     ​​​​​Mölnlycke – 201525 
15. Intraoperative ultralydprobetrekk        Ortomedic – 201537 
                                                                               Mediplast – 201533 
                                                                               Mölnlycke – 201525  
                                                                               Mermaid Medical – 201534   
16. Kameratrekk                        Endomed – 201531 
                                                                               Ortomedic – 201537 
                                                                               Mölnlycke – 201525  
17. Mikroskoptrekk                        Modul Nordic – 201535 
                                                                               Mölnlycke – 201525 
18. Assistansebordpose                Mölnlycke – 201525 
19. Benposer                        Mölnlycke – 201525 
                                                                               Endomed – 201531  
20. Hullduk                        Mölnlycke – 201525 
                                                                               OneMed – 201536 
21. Innsnittsduker                Mölnlycke – 201525 
22. Instrumentbordlaken                Mölnlycke – 201525 
23. Operasjonslaken                        Mölnlycke – 201525 
                                                                               Mediplast – 201533  
24. Operasjonstape                        Mölnlycke – 201525 
25. Oppdekningsett                        Mölnlycke – 201525 
                                                                               Mediplast – 201533 
                                                                               OneMed – 201536  
26. Antimikrobielle produkter                3M – 201530 
27. Splittlaken                        Mölnlycke – 201525 
                                                                               Mediplast – 201533 
28. Transparente oppdekningsprodukter     Mediplast – 201533
                                                                                3M – 201530
29. Merkepenner, skalpellblad og eske         Mediplast – 201533 
for skarpe gjenstander

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Avtalene som er tildelt en leverandør er delområdene 1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 18 – 21 – 22 – 24 – 26 – 29

Avtaler som er tildelt flere leverandører er delområdene 3 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 23 – 25 – 27 – 28. Her er leverandørene tildelt på varelinjenivå.

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)

Sist oppdatert 19.01.2023