logo

PVK, SVK, VAP

Avtaleneperiode: 2 år, mulighet for forlengelse med 1+1 år

Avtaleoppstart:
- 1. november 2021 til 30. oktober 2023
- 15. november 2021 til 14. november 2023
- 01. januar 2022 til 31. desember 2023
- 01. februar 2022 til 31. januar 2024
Rammeavtaler på perifere venekateter, sentralt venekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural til Helse Nord og Helse Midt-Norge.
Delkontrakt 11, 12, 13 og 14 (epidural og spinal) gjelder kun for Helse Midt-Norge, men Helse Nord har en opsjon på å tiltre avtalen når dagens avtale på Anestesirekvisita er utgått.

Avtalen gjelder PVK, SVK, VAP.

Vingmed AS – Avtalenummer 201586
Kontaktperson: Torbjørn Berdal
Telefon: 67580680 / 959 82 645
Epost: torbjorn.berdal@vingmed-as.no
 
B Braun Medical AS – Avtalenummer 201584
Kontaktperson: Jan S. Haugen
Telefon: 48161747
Epost: jan.stian.haugen@bbraun.com
 
Puls AS – Avtalenummer 201557
Kontaktperson: Mona Lisa Ruud
Telefon: 41161362
Epost: Mona.lisa.ruud@puls-norge.no
 
Vygon AS – Avtalenummer 201575
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Telefon: 23654310
Epost: Kare.lindalen@vygon.no
 
OneMed AS – Avtalenummer 201560
Kontaktperson: Cecilie Buøen
Telefon: 40419853
Epost: cecilielouise.buoen@onemed.com
 
Bard Norway AS – Avtalenummer 201572
Kontaktperson: Brit Cederholm
Telefon: 42386010
Epost: Brit.Cederholm@bd.com
 
Becton Dickinson Norway AS – Avtalenummer 201563
Kontaktperson: Ida Leona V Bjørklund
Telefon: 90872430
Epost: ida.bjorklund@bd.com
 
Codan Norge AS – Avtalenummer 201635
Kontaktperson: Marius Helgesen
Telefon: 92236357
Epost: mah@codan.no

1A Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (1 lumen)
Vingmed AS
 
1B Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (2 og 3 lumen)
B Braun Medical AS
 
2 Sentralt venekateter korttids voksen
B Braun Medical AS
 
3 Sentralt venekateter Hickmankateter og tilbehør barn og voksen
Puls AS
 
4 Veneporter barn og voksen
Vygon AS
 
5 Veneportkanyle
OneMed AS
 
6 Navlevenekateter
Vygon AS
 
7 Dialysekateter
Kansellert
 
8 Mid-Line kateter
Bard Norway AS
 
9 SVK PICC line barn og nyfødt
Vygon AS
 
10 SVK PICC line voksen
Cook Norge AS. Avtale avsluttet 01.01.2022
 
11 Spinalkanyler og sett
B Braun Medical AS
 
12 Spinalkanyler utenom sett
B Braun Medical AS
 
13 Kanyle nervevlokkade
B Braun Medical AS
 
14 Epiduralsett og kanyler
B Braun Medical AS
 
15 Perifere venekateter med sikkerhet og med brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
16 Perifere venekateter med sikkerhet og uten brønn
Codan Norge AS
 
17 Perifere venekateter uten sikkerhet og med brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
18A Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (51 mm)
Becton Dickinson Norway AS
 
18B Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (64 mm)
B Braun Medical AS
 
19 Perifere venekateter for trykksprøyte
Becton Dickinson Norway AS
 
20 Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet uten brønn
Codan Norge AS
 
21 Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet uten brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
22 Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet med brønn
B Braun Medical AS
 
23 Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet med brønn
B Braun Medical AS
 


  Terje Sandberg Nordahl

  terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
  prosjektleder
  avtaleforvalter

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 19.01.2023