logo Sykehusinnkjøp

PVK, SVK, VAP

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. november 2021 til 30. oktober 2023. Hovedgruppe 2 gjelder fra 5. november 2021 til 14. november 2023. Hovedgruppe 3 gjelder fra 1. januar 2022 til 31. desember 2023. Hovedgruppe 4 gjelder fra 1. februar 2022 til 31. januar 2024. Alle avtalene kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder kjøp av perifere venekateter, sentralt venekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural til Helse Midt-Norge.

Vingmed AS – Avtalenummer 201586
Kontaktperson: Torbjørn Berdal
Telefon: 67580680 / 959 82 645
 
B Braun Medical AS – Avtalenummer 201584
Kontaktperson: Jan S. Haugen
Telefon: 48161747
 
Mediq Norge  AS – Avtalenummer 201557
Kontaktperson: Mona Lisa Ruud
Telefon: 41161362
 
Vygon AS – Avtalenummer 201575
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Telefon: 23654310
 
OneMed AS – Avtalenummer 201560
Kontaktperson: Hege Bull Engelstad
Telefon: +47 97 72 62 82
 
Becton Dickinson Norway AS – Avtalenummer 201572
Kontaktperson: Ida Leona V Bjørklund
Telefon: 90872430
Epost: ida.bjorklund@bd.com
 
Becton Dickinson Norway AS – Avtalenummer 201563
Kontaktperson: Ida Leona V Bjørklund
Telefon: 90872430
 
Codan Norge AS – Avtalenummer 201635
Kontaktperson: Marius Helgesen
Telefon: 92236357

1A Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (1 lumen)
Vingmed AS
 
1B Sentralt venekateter korttids barn og nyfødt (2 og 3 lumen)
B Braun Medical AS
 
2 Sentralt venekateter korttids voksen
B Braun Medical AS
 
3 Sentralt venekateter Hickmankateter og tilbehør barn og voksen
Mediq Norge AS
 
4 Veneporter barn og voksen
Vygon AS
 
5 Veneportkanyle
OneMed AS
 
6 Navlevenekateter
Vygon AS
 
7 Dialysekateter
Kansellert
 
8 Mid-Line kateter
Becton Dickinson Norway AS
 
9 SVK PICC line barn og nyfødt
Vygon AS
 
10 SVK PICC line voksen
Cook Norge AS. Avtale avsluttet 01.01.2022
 
11 Spinalkanyler og sett
B Braun Medical AS
 
12 Spinalkanyler utenom sett
B Braun Medical AS
 
13 Kanyle nervevlokkade
B Braun Medical AS
 
14 Epiduralsett og kanyler
B Braun Medical AS
 
15 Perifere venekateter med sikkerhet og med brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
16 Perifere venekateter med sikkerhet og uten brønn
Codan Norge AS
 
17 Perifere venekateter uten sikkerhet og med brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
18A Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (51 mm)
Becton Dickinson Norway AS
 
18B Perifere venekateter for ultralydveiledet venekanylering (64 mm)
B Braun Medical AS
 
19 Perifere venekateter for trykksprøyte
Becton Dickinson Norway AS
 
20 Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet uten brønn
Codan Norge AS
 
21 Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet uten brønn
Becton Dickinson Norway AS
 
22 Perifere venekateter (24G-26G) uten sikkerhet med brønn
B Braun Medical AS
 
23 Perifere venekateter (24G-26G) med sikkerhet med brønn
B Braun Medical AS
 

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 19.01.2023