logo Sykehusinnkjøp

Radiologisk forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1.desember 2021 til 30.november 2024, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

Avtalen gjelder radiologisk forbruksmateriell; vaskulære og ikke-vaskulære produkter. 

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 1. Merkenåler Mammae (Mermaid Medical/201517)
 2. Markører Mammae (Bard/201507)
 3. Markører Mammae (detekterbare uten bildediagnostikk) (Vingmed/201520)
 4. Punksjonsnåler og cytologinåler Chiba (Mermaid Medical/201517)
 5. Cytologinåler Westcott (Argon Medical Devices/201506)
 6. Cytologinåler for spinalpunksjon (Mermaid Medical/201517)
 7. Pasientsett til E-Z-EM PROTOCO2L Coloninsufflator (Delområde ikke ferdig evaluert)
 8. Pasientsett til PROTOCO2L Touch Coloninsufflator (Delområde ikke ferdig evaluert)
 9. Tappekatetere (Merit Medical/201516)
 10. Hygienetrekk til bildeplate/-detektor (Mediplast/201514)
 11. Hygienetrekk til bildeplate/-detektor m/Lukkeanordning (Mediplast/201514)
 12. Mikropunksjonssett ikke-vaskulært (Argon Medical Devices/201506)
 13. Mellomstykker Lavtrykk Sterile (Argon Medical Devices/201506)
 14. Mellomstykker Adapter m/Stopper (Argon Medical Devices/201506)
 15. Sterile trekk til diverse utstyr (Modul Nordic/201518)
 16. Ultralydgel (Mediplast/201514)
 17. Diagnostiske katetere 0.035-0.038", hydrofile m/ endehull
  1. Vingmed/201520
  2. Cardinal Health//201511
  3. Merit Medical/201516
 18. Diagnostiske Katetere 0.035-0.038", m/ endehull
  1. Merit Medical/201516
  2. Cardinal Health//201511
  3. Boston Scientific/201508
 19. Diagnostiske Katetere 0.035-0.038", korte, m/ endehull
  1. Merit Medical/201516
  2. Cook Norge/201512
  3. Vingmed/201520
 20. Diagnostiske Katetere 0.035-0.038", m/ sidehull
  1. Cardinal Health/201511
  2. Cook Norge/201512
  3. Merit Medical/201516
 21. Coil-pusher, mikro (Cook Norge/201512)
 22. Makrocoiler 0.035'', ikke "retrievable"
  1. Cook Norge/201512
  2. Boston Scientific/201508
  3. Vingmed/201520
 23. Makrocoiler fra og med 0.025" til og med 0.035'', "retrievable"
  1. Boston Scientific/201508
  2. Medtronic Norge/201515
  3. Penumbra Europe/201519
 24. Mikrocoiler 0.018'', ikke "retrievable"
  1. Boston Scientific/201508
  2. Cook Norge/201512
  3. Vingmed/201520
 25. Mikrocoiler 0.018'', "retrievable"
  1. Medtronic/201515
  2. Boston Scientific/201508
  3. Vingmed/201520
 26. Mikrokateter til Embolisering
  1. Merit Medical/201516
  2. Cook Norge/201512
  3. Brage Medical/201510
 27. Mikrokatetersett til Embolisering
  1. Boston Scientific/201508
  2. Brage Medical/201510
  3. Vingmed/201520
 28. Vaskulære Plugger Makro
  1. Abbott Medical Norway/201505
  2. Vingmed/201520
 29. Partikler Ikke-sfæriske (Merit Medical/201516)
 30. Partikler Sfæriske (Merit Medical/201516)
 31. Føringskatetere
  1. Boston Scientific/201508
  2. Penumbra Europe/201519
 32. Guidewires 0.035'' Standard Teflon
  1. Boston Scientific/201508
  2. Merit Medical/201516
  3. Argon Medical Devices/201506
 33. Guidewires 0.035'' Hydrofile
  1. Merit Medical/201516
  2. Boston Scientific/201508
  3. Vingmed/201520
 34. Guidewires 0.035" Stive
  1. Cook Norge/201512
  2. Merit Medical/201516
  3. Boston Scientific/201508
 35. Guidewires ca 0.018''
  1. Boston Scientific/201508
  2. Abbott Medical/201505
  3. Brage medical/201510
 36. Guidewires ca 0.014''
  1. Boston Scientific/201508
  2. Abbott Medical/201505
  3. Cook Norge/201512
 37. Guiding Introducere
  1. Cook Norge/201512
  2. Vingmed/201520
 38. Introducere m/Armering (Cook Norge/201512)
 39. Styrbare Introducere (Delområde kansellert)
 40. Ballonger til Stentgraftprosedyrer compliant
  1. Cook Norge/201512
  2. Medtronic/201515
 41. Snarer Mikro
  1. Merit Medical/201516
  2. Argon Medical/201506
  3. Medtronic/201515
 42. Snarer Makro
  1. Merit Medical/201516
  2. Argon Medical/201506
  3. Medtronic/201515
 43. Dekkede Stenter Selvekspanderende 0.035'' (Bard/201507)
 44. Dekkede Stenter Selvekspanderende 0.035'' m/Heparin (W.L. Gore/201521)
 45. Dekkede Stenter Ballongekspanderbare 0.035'' (Delområde kansellert)
 46. Dekkede Stenter Ballongekspanderbare 0.035'' m/Heparin (W.L. Gore/201521)
 47. Dekkede Stenter Ballongekspanderbare 0.035'' store (Delområde kansellert)
 48. Trombolysekatetere (Vingmed/201520)
 49. Sprøyter Høytrykk (Merit Medical/201516)
 50. Tilbehør for Medrad Kontrastinjektor (Delområde kansellert)
 51. Tilbehør for Bracco CT Kontrastinjektor (Bracco Imaging/201509)
 52. Tilbehør for Ulrich CT Motion Kontrastinjektor (Infinity Medical/201513)
 53. Tilbehør for Medrad Angiografiinjektor (Delområde kansellert)
 54. Tilbehør for Accutron Kontrastinjektor (Delområde kansellert)
 55. Mellomstykker Kontrastinjeksjon Høytrykk (Merit Medical/201516)
 56. Mellomstykker Kontrastinjeksjon Lavtrykk (Mermaid Medical/201517)
 57. Transfersett til CT/MR Kontrastinjektor m/Dreibar Ventil (Delområde ikke ferdig evaluert)
 58. Dilatorer 0.035'' (Cook Norge/201512)
 59. Punksjonsnåler Femoralis (Merit Medical/201516)
 60. Rotator til Guidewire Enhånds (Merit Medical/201516)
 61. Rotator til Guidewire Tohånds (Merit Medical/201516)
 62. Lim, ikke tilheftende (Delområde kansellert).

Følgende leverandør er valgt:

Abbott Medical Norway AS - 201505
Kontraktsansvarlig: Alexandra Andrei
Tlf: +46 730 89 41 22
E-post: nordic.avcontracts@av.abbott.com
Produktansvarlig: Linda Rapp
Tlf: + 46 705 668 773
E-post: linda.rapp@abbott.com

Argon Medical Devices Danmark APS - 201506
Kontraktsansvarlig: Mai Brit Blom
Tlf: +45 51 54 55 25
E-post: maibrit.blom@argonmedical.com
Produktansvarlig: Johannes Byrkjeland
Tlf: +47 99 26 15 17
E-post: johannes.byrkjeland@argonmedical.com

Bard Norway AS - 201507
Kontraktsansvarlig: Niclas Lauri
Tlf: +46 708 88 82 70
E-post: niclas.lauri@bd.com
Produktansvarlig: Bernt Harald Berntzen
Tlf: +47 92 88 55 28
E-post: bernt.harald.berntzen@bd.com

Boston Scientific Nordic AB - 201508
Kontraktsansvarlig: Gitte Hove
Tlf: +46 733 76 80 39
E-post: tendernordic@bsci.com
Produktansvarlig: Håvard Bjønness
Tlf: +7 97 17 24 85
E-post: bjonnesh@bsci.com

Bracco Imaging Scandinavia AB - 201509
Kontraktsansvarlig: Staffan Rosén
Tlf: + 46 31 760 18 80
E-post: staffan.rosen@bracco.com
Produktansvarlig: Espen Fjeld Landfald
Tlf: +47 97 63 67 04
E-post: espen.landfald@bracco.com

Brage Medical AS - 201510
Kontraktsansvarlig: Sven Arne Ulrichsen
Tlf: +47 32 83 59 00 / +47 950 84 321
E-post: svane@bragemedical.no
Produktansvarlig: Kjersti Andreassen
Tlf: +47 32 83 59 00 / +47 470 31 673
E-post: kjersti@bragemedical.no

Cardinal Health Norway AS - 201511
Kontraktsansvarlig: Jessica Jernström
Tlf: +46 70 025 83 50
E-post: gmb-NordicBT@cardinalhealth.com
Produktansvarlig: Monica Olsen
Tlf: +47 920 99 353
E-post: monica.olsen@cardinalhealth.com

Cook Norge AS - 201512
Kontraktsansvarlig: Maria Östh
Tlf: +47 23 16 29 68
E-post: tendersservice.scandinavia@cookmedical.com
Produktansvarlig: Cathrine Vogt Kristiansen
Tlf: +47 95 76 45 87
E-post: cathrine.kristiansen@cookmedical.com

Infinity Medical AS - 201513
Kontraktsansvarlig: Hilde M. Stenseth
Tlf: +47 32 20 10 00 / +47 92 48 89 11
E-post: hilde.stenseth@infiniti.no
Produktansvarlig: Bjørn-Egil Johne
Tlf: +47 32 20 10 00 / +47 930 55 911
E-post: bej@infiniti.no

Mediplast AS - 201514
Kontraktsansvarlig: Marit Vee Akselsen
Tlf: +47 911 61 846
E-post: marit.vee.akselsen@mediplast.com
Produktansvarlig: Mats Gaarder
Tlf: +47 900 79 790
E-post: mats.gaarder@mediplast.com

Medtronic Norge AS - 201515
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com
Produktansvarlig: Mette Buck-Tusberg
Tlf: +47 95 98 26 37
E-post: mette.buck-tusberg@medtronic.com
Produktansvarlig: Ole Tom Michelsen
Tlf: +47 48 25 76 68
E-post: ole.tom.michelsen@medtronic.com

Merit Medical Norway AS - 201516
Kontraktsansvarlig: Mai Brit Sørensen / Tomas Bergquist
Tlf: +47 80 01 16 29
E-post: nordictenders@merit.com
Produktansvarlig: Tom André Lyng
Tlf: +47 92 21 80 10
E-post: tomandre.lyng@merit.com

Mermaid Medical - 201517
Kontrakts- og produktansvarlig: Morten Torsæter Barton
Tlf: +47 911 29 782
E-post: mtb@mermaidmedical.com

Modul Nordic AS - 201518
Kontraktsansvarlig: Lars Erik Stensvehagen
Tlf: +47 62 51 71 10
E-post: lars.erik@modulnordic.no
Produktansvarlig: Frode Krogseth-Skauby
Tlf: +47 920 98 706
E-post: frode@modulnordic.no

Penumbra Europe GmbH - 201519
Kontraktsansvarlig: Gaelle Audrain
Tlf: +49 30 200 56 76
E-post: legal-eu@penumbrainc.com
Produktansvarlig: Carolyn Mikkelsen
Tlf: +47 97 74 44 30
E-post: cmikkelsen@penumbrainc.com

Vingmed AS - 201520
Kontrakts- og produktansvarlig: Wibeche Andreassen
Tlf: +47 91 31 67 97
E-post: wibeche.andreassen@vingmed-as.no

W.L Gore & Associates Scandinavia AB - 201521
Kontraktsansvarlig: Anna Maria Flygare
Tlf: +46 31 706 7805
E-post: infomedsk@wlgore.com
Produktansvarlig: Thomas Lindal
Tlf: +45 211 61 687
E-post: tlindal@wlgore.com

Avtalene innen delområdene 1-6,9-16, 21, 29-30, 38, 43-56,58-61, er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Avtalene innen delområdene 17-20, 22-28, 31-37, 40-42 er parallelle med rangering. Valg av produkter fra leverandør med lavere rangering enn hovedleverandør vil kun skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuelt produkt.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen


  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024