logo Sykehusinnkjøp

Respiratorer, ulike nivå HMN

Avtalen gjelder fra 05.12.2021 til 04.12.2023, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Kontrakter er gyldig i 2. år fra signert dato og vil derfor variere noe for hvert Delområde.  

Avtalen gjelder Respiratorer på ulike nivå, inkludert opsjoner på nødvendige reservedeler og utstyrspesifikt forbruksmateriell. 

Medidyne AS
Kontraktsansvarlig: Frederik W. Clem
Tlf: +4523262244
E-post: fc@medidyne.dk
Produktansvarlig: Erland Øvergård
Tlf: 93464313
E-post: fn@medidyne.no

Mediq Norge AS
Produkt og Kontraktsansvarlig: Kristin Fjermeros Øverland
Tlf: 952 21 767
E-post: Kristin.Fjermeros.Overland@mediq.com

Avalon Medical AS
Kontraktsansvarlig: Sturle Grønbeck
Tlf: 95436085
E-post: sturle@avalon-medical.no
Produktansvarlig: Inger Sakshaug
Tlf: 93097259
E-post: inger@avalon-medical.no

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

 1. Intensivrespirator (Medidyne AS / 201629)
 2. MR Kompatibel Respirator (Mediq Norge AS/ 23055247 og 23055248)
 3. Respirator nyfødt avansert type (Mediq Norge AS/ 23055245 og 23055246)
 4. Respirator nyfødt enklere type (Avalon Medical AS /23055244 og 23055243)

prosjektleder

avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  Logg inn (ProWeb)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)

  Sist oppdatert 19.01.2023