logo

Ryggimplantater

Avtalen gjelder fra 01.09.20 til 31.08.24, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. 

Avtalen gjelder levering av ryggimplantater.

Medtronic AS
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com
Produktansvarlig: Lars Hafstad
Tlf: +47 900 12 384
E-post: lars.hafstad@medtronic.com

Ortomedic AS
Kontrakts- og produktansvarlig: Jarle Torp
Tlf: 90 94 48 74
E-post: jarle.torp@ortomedic.no

Timik AS
Kontraktsansvarlig: Fredrik Dahlstrøm
Tlf: 22 07 52 20
E-post: fredrik.dahlstrom@timik.no
Produktansvarlig: Nina Lovoll
Tlf: 408 53 842
E-post: nina.lovoll@timik.no

Parallelle rammeavtaler med rangering innenfor hvert delområde i rangert rekkefølge (Leverandør/avtalenummer):

Delområde 1 – Bakre instrumentering - Degenerative/Tumor: 

 1. Timik AS / 201024
 2. Medtronic Norge AS / 201022
 3. Ortomedic AS / 201023

Delområde 2 - Bakre instrumentering - Fractur, Deformitet og Perkutan (bakre): 

 1. Medtronic Norge AS / 201022
 2. Timik AS / 201024
 3. Ortomedic AS / 201023
 
Delområde 3 - Implantat for interkorporær fusjon – ALIF: 
 
 1. Timik AS / 201024
 2. Medtronic Norge AS / 201022
 3. Ortomedic AS / 201023
 
Delområde 4 - Implantat for interkorporær fusjon - TLIF og PLIF: 

 
 1. Timik AS / 201024
 2. Ortomedic AS / 201023
 3. Medtronic Norge AS / 201022

prosjektleder
avtaleforvalter

Høyest rangerte leverandør er hovedleverandør under hvert delområde. Valg av produkter fra lavere rangerte leverandører kan skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel.  

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

Logg inn (Innkjøpsportalen)

Logg inn (ProWeb)

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

Logg inn (leverandørstatistikk)

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

Logg inn (Reklamasjonsportalen)Sist oppdatert 17.01.2023