logo Sykehusinnkjøp

Ryggimplantater

Avtalen gjelder fra 1.september 2020 til 31.august 2024, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. 

Avtalen gjelder levering av ryggimplantater.

Parallelle rammeavtaler med rangering innenfor hvert delområde i rangert rekkefølge (Leverandør/avtalenummer):

Delområde 1 – Bakre instrumentering - Degenerative/Tumor: 

 1. Timik AS / 201024
 2. Medtronic Norge AS / 201022
 3. Ortomedic AS / 201023

Delområde 2 - Bakre instrumentering - Fractur, Deformitet og Perkutan (bakre): 

 1. Medtronic Norge AS / 201022
 2. Timik AS / 201024
 3. Ortomedic AS / 201023
 
Delområde 3 - Implantat for interkorporær fusjon – ALIF: 
 
 1. Timik AS / 201024
 2. Medtronic Norge AS / 201022
 3. Ortomedic AS / 201023
 
Delområde 4 - Implantat for interkorporær fusjon - TLIF og PLIF: 

 
 1. Timik AS / 201024
 2. Ortomedic AS / 201023
 3. Medtronic Norge AS / 201022

Medtronic AS
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com
Produktansvarlig: Lars Hafstad
Tlf: +47 900 12 384
E-post: lars.hafstad@medtronic.com

Ortomedic AS
Kontrakts- og produktansvarlig: Jarle Torp
Tlf: 90 94 48 74
E-post: jarle.torp@ortomedic.no

Timik AS
Kontraktsansvarlig: Fredrik Dahlstrøm
Tlf: 22 07 52 20
E-post: fredrik.dahlstrom@timik.no
Produktansvarlig: Nina Lovoll
Tlf: 408 53 842
E-post: nina.lovoll@timik.no

Høyest rangerte leverandør er hovedleverandør under hvert delområde. Valg av produkter fra lavere rangerte leverandører kan skje når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller at hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel.  

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024