logo Sykehusinnkjøp

Sårdren: Vakuumdren, dren med og uten slisser og bølgedren.

Avtalen gjelder fra 26. august 2021 til 25. august 2023. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen gjelder innkjøp av vakuumdren, dren med og uten slisser, samt bølgedren til alle helseforetak i Helse Midt-Norge. 
Det er inngått avtale med en leverandører på dette området.

Følgende leverandør er valgt:
Mediplast AS - avtalenummer 201436
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
Tlf.: 91161846

 • Vakumdren 
 • Dren med og uten slisser
 • Bølgedren

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Utlisting av dokumenter.

  Avtalen er inngått med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til forvaltning-midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)

  Sist oppdatert 19.01.2023