logo Sykehusinnkjøp

Solskjerming til St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

Avtalen gjelder fra 1.juli 2023 til 30. juni 2025. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger

Avtalen omfatter kjøp av Solskjerming til St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Solskjerming St. Olavs hospital HF
Leverandør: Norsol AS, avtale 202438

Delkontrakt 2
Solskjerming Helse Nord-Trøndelag HF
Leverandør: Norsol AS, avtale 202438

Avrop
Bestillinger vil bli foretatt fra St. Olav Eiendom, St. Olavs hospital v/ St. Olav Driftsservice, Helse Nord-Trøndelag. Avrop kan gjøres av alle som Byggherren har gitt fullmakt til å gjøre avrop. Dersom Entreprenøren er usikker på om en person har fullmakt til å gjøre avrop, plikter han å undersøke med Byggherren. Entreprenøren skal så snart det er mulig – og senest innen to virkedager - bekrefte mottak av avrop eller forespørsel om prisoverslag/fastpristilbud. Bekreftelsen skal inneholde svar på når forespurt tilbakemelding er klar. 

Alle bestillinger skal være skriftlige. Ved akutte tiltak, kan bestilling gjøres muntlig, men dokumenteres skriftlig i løpet av 24 timer.


Responstid
Ved behov skal arbeid som blir bestilt, kunne påbegynnes snarest, og senest i løpet av 3 –tre dager, dersom ikke annet blir avtalt ved bestilling. Enkelte driftsrelaterte oppdrag krever øyeblikkelig utrykning. 

   Norsol AS
  Rune Jensen
  Telefon: +47 413 67 500
  E-post: rje@norsol.no

   

  Geir Andre Pedersen

  Avtaleforvalter

  avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no 92488330

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 12.12.2023