logo Sykehusinnkjøp

Sonder, sug, poser, slanger etc

Hovedgruppe 1 gjelder fra 1. januar 2023 til 31. desember 2024. Hovedgruppe 2 gjelder fra 1. februar 2023 til 31. januar 2025. Hovedgruppe 3 gjelder fra 15. februar 2023 til 14. februar 2025. Hovedgruppe 4 gjelder fra 1. april 2023 til 31. mars 2025. Alle avtaler kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av sonder, ventrikkelskyllesett, sugesett, sugekateter, sugeslanger, sugeposer, thoraxdrenasje, pleauratappesett, timediuresesett og urologisk skyllesett til foretakene i Helse Midt-Norge.

Hovedgruppe 1, avtalenummer og leverandør

Delkontrakt 1    Duodenalsonder
202172  Mediplast
202208  Vygon

Delkontrakt 4    Sugekateter
202172  Mediplast

Delkontrakt 5    Pleauratappesett
202172  Mediplast

20 Delkontrakt 7              Thoraxdrenasjesett voksen/barn digitalt/mobilt
202188  Medela Medical Norge (opsjon)
202209  Ecomed

Delkontrakt 9    Thoraxdren og konnektorer
202172  Mediplast

Delkontrakt 11  Sugesett
202172  Mediplast

Delkontrakt 12  Sugeslanger
202172  Mediplast

Delkontrakt 13  Abortsug. Finnes allerede på avtale 202084 med DMEDICAL AS, gyldig fra 25.02.23. Art.nr 24110

Hovedgruppe 2, avtalenummer og leverandør

Delkontrakt 3    Lukket sugesett
202174  Medidyne AS

Delkontrakt 6    Thoraxdrenasjesett voksen/barn
202175  Maquet Nordic

Delkontrakt 8    Thoraxdrenasjesett neonatal
202175  Maquet Nordic

Delkontrakt 10  Sugeposer/beholdere
202176  Medela Medical (opsjon)

Delkontrakt 15  Timediuresesett
202177  B Braun Medical AS

 

Hovedgruppe 3, avtalenummer og leverandør

Delkontrakt 14  Urologisk skyllesett
202173  OneMed AS

 

Hovedgruppe 4, avtalenummer og leverandør

Delkontrakt 2    Ventrikkelskyllesett
202278  Mediq

Delkontrakt 9    Thoraxdren og konnektorer
202211   Cook

 

 

Avtalene med unntak av delområde 1 og 7, er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Mediplast AS
Kontaktperson: Marit Vee Akselsen
tlf: 911 61 846 
E-post: Marit.Vee.Akselsen@mediplast.com

Vygon Norway AS
Kontaktperson: Kåre Lindalen
Tlf.:  23 65 43 10
E-post: kare.lindalen@vygon.no

ECOMED HELSEPRODUKTER AS
Kontaktperson: Hanne Marie Greibrokk - 
Tlf.: 67 13 70 00 
E-post: hanne.greibrokk@ecomed.no

Medela Medical Norge 
Kontraktperson: Martin Løvald Hellberg
Tlf: 47 77 77 17
E-post: martin.lovald@medela.com

Medidyne AS
Kontaktperson: Erland Øvergård 
Tlf: 67530140 
Epost: prdre@medidyne.no

Maquet Nordic 
Kontaktperson:Gjermund Mangseth 
Tlf: 90173042 
Epost: gjermund.mangseth@getinge.no

B Braun Medical AS
Kontaktperson: Jan S. Haugen
Telefon: 48161747
Epost: jan.stian.haugen@bbraun.com

OneMed AS
Kontaktperson: Trond Ole Molden
Tlf.nr.: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

Mediq Norge AS
Kontaktperson: Marthe Aanesrud
Tlf.nr.: +47 415 19 709
E-post: marthe.aanesrud@mediq.com

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 29.09.2023