logo Sykehusinnkjøp

Stapling og laparoskopiutstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2021 til 31. oktober 2024, med mulighet for forlengelse i 1 år.

Avtalen gjelder stapling og laparoskopiutstyr til Helse Midt-Norge, og er inndelt i følgende delområder:

1.            Engangs suturmaskiner m/tilbehør og klipstenger til åpen og laparoskopisk kirurgi
2.            Utstyr/instrumenter til laparoskopisk bruk
3.            Nett og fiksasjon
4.            Forbruksmateriell - elektrokirurgi til koagulering/forsegling/kutting (unntatt diatermi)

Følgende delområder/underkategorier er på avtale(leverandør/avtalenummer):

1. Engangs suturmaskiner m/tilbehør og klipstenger til åpen og laparoskopisk kirurgi

1.1.1.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, ikke-skjærende, engangs, m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.1.2.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, ikke-skjærende, engangs, m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.2.1.    Suturmaskiner åpen kirurgi, lineær, skjærende engangs m/tilbehør (Ortomedic/201469)
1.2.2.    Suturmaskiner åpen kirurgi, buet, skjærende engangs m/tilbehør (Ortomedic/201469)
1.3.        Suturmaskiner, sirkulær engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.4.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, lineær, skjærende engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.5.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, bøyd/vinklet engangs m/tilbehør (Medtronic/201467)
1.6.        Suturmaskiner, sirkulær m/tilbehør motorisert/batteridrevet (Ortomedic/201469)
1.7.        Suturmaskiner laparoskopisk kirurgi, bøyd/vinklet m/tilbehør  motorisert/batteridrevet (Ortomedic/201469)
1.8.        Klipstenger, åpen engangs med klips (Medtronic/201467)
1.9.        Klipstenger, åpen, flergangs instrumenter med engangs klips (hybrid) – Evaluering utsatt
1.10.     Klipstenger, laparoskopisk engangs med klips (Inter-Medical/201464)
1.11.      Klipstenger, laparoskopisk flergangs instrumenter med engangs klips (hybrid) (B Braun/201461)
1.12.      Laparoskopiske klipstenger med låsbare klips (Inter-Medical/201464)
 

2. Utstyr/instrumenter til laparoskopisk bruk

2.1.        Troakarer, inkludert hylser, engangs (Medtronic/201467)
2.2.        Trokarer, ballong, diseksjon (Medtronic/201467)
2.3.        Trokarer, ballong, ikke-diseksjon (Applied Medical/201460)
2.4.        Trokarer, optisk (Medtronic/201467)
2.5.        Trokarer, optisk, ballong (Applied Medical/201460)
2.6.        Port for rektal inngang TAMIS (Applied Medical/201460)
2.7.        Ikke maskinavhengige instrumenter engangs_1 (Jan Bye/201465)
2.8.        Ikke maskinavhengige instrumenter engangs_2 (Medistim/201466)
2.9.        Ikke maskinavhengige instrumenter flergangs - Kansellert
2.10.      Ikke maskinavhengige instrumenter flergangs/hybrid (Endotech/201463)
2.11.      Laparoskopisk preparatpose engangs, med innføringssystem (Mölnlycke/201468)
2.12.      Laparoskopisk preparatpose engangs, uten innføringssystem (Inter-Medical/201464)
2.13.      Laparoskopisk preparatpose engangs, med innføringssystem (Applied Medical/201460)
2.14.      Laparoskopisk preparatpose engangs, uten innføringssystem (Jan Bye/201465)
2.15.      Laparoskopisk sårkantbeskytter med lokk – Evaluering utsatt
2.16.      Laparoskopisk sårkantbeskytter uten lokk – Evaluering utsatt
2.17.      Laparoskopisk preparatpose m/beskytter flergangs/gjenbruk på samme pasient (Inter-Medical/201464)
2.18.      Gasslange (Inter-Medical/201464)
2.19.      Røykavsugslange (Inter-Medical/201464)
2.20.      Sug/spyl (B Braun/201461)

3. Nett og fiksasjon

3.1.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.2.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, åpen, ikke selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.3.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.4.        Syntetiske nett for lyskebrokk kirurgi, laparoskopisk, ikke selvheftende, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.5.        Syntetiske nett for ventralhernier, intraabdominalt, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.6.        Syntetiske nett for ventralhernier, ekstraperitonealt, ikke-resorberbar (Ortomedic/201469)
3.7.        Biologiske eller syntetiske bioabsorberende nett, resorberbar (Medtronic/201467)
3.8.        Syntetiske nett for navlebrokk, åpen, ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.9.        Syntetiske nett for key-hold (stomi), ikke-resorberbar (Medtronic/201467)
3.10.      Syntetiske nett for spiserørsbrokk, resorberbar (Bard/201462)
3.11.      Fiksasjonsinstrument med resorberbare fester (Ortomedic/201469)
3.12.      Fiksasjonsinstrument med ikke-resorberbare fester (Bard/201462)

4. Forbruksmateriell - elektrokirurgi til koagulering/forsegling/kutting (unntatt diatermi)

4.1.        Ultralydbasert teknologi, engangs (Ortomedic/201469)
4.2.        Forseglingsbasert teknologi, åpen kirurgi (Applied Medical/201460)
4.3.        Forseglingsbasert teknologi, laparoskopisk kirurgi (Applied Medical/201460)
4.4.        Kombinert teknologi engangs (Olympus/201708)

Applied Medical Distribution Europe BV – avtalenr: 201460
Kontraktsansvarlig: Sara Kok
Tlf: 800 69 086
E-post: TendersNO@appliedmedical.com
Produktansvarlig: Geir Hugo Ødegård-Hansen  
Tlf: 90 53 68 83
E-post: godegard-hansen@appliedmedical.com

B Braun Medical AS – avtalenr: 201461
Kontraktsansvarlig: Runi Johansen
Tlf: 97 14 58 60
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com
Produktansvarlig: Alexander Moss
Tlf: 92 83 44 00
E-post: alexander.moss@bbraun.com

Bard Norway AS – avtalenr: 201462
Kontraktsansvarlig: Niclas Lauri
Tlf: +46 70 8888 270
E-post: niclas.lauri@bd.com
Produktansvarlig: Hege Jessen
Tlf: +47 92 05 95 08
E-post: hege.jessen@bd.com

Endotech AS – avtalenr: 201463
Kontraktsansvarlig: Dag Nord
Tlf: 95 24 29 39
E-post: dag@endotech.no
Produktansvarlig: Svenn Korseth Jr.
Tlf: 40 17 36 47
E-post: svenn@endotech.no

Inter-Medical AS – avtalenr: 201464
Kontrakts- og produktansvarlig: Stein Snuggerud
Tlf: 95 14 38 80
E-post: stein@inter-medical.com

Jan Bye AS – avtalenr: 201465
Kontrakts- og produktansvarlig: Per Finstad-Bye
Tlf: 64 95 93 77
E-post: post@janbye.no

Medistim Norge AS – avtalenr: 201466
Kontrakts- og produktansvarlig: Svein Kaldestad
Tlf: 23 03 52 64 / 958 00 720
E-post: svein.kaldestad@medistim.com

Medtronic Norge AS – avtalenr: 201467
Kontraktsansvarlig: Elin Olsen
Tlf: +45 32 48 18 00 / +45 27 79 76 27 
E-post: avtaler@medtronic.com
Produktansvarlig: Per Arne Aagaard
Tlf: +47 45 86 35 90
E-post: Per-arne.aagaard@medtronic.com

Mölnlycke Health Care AS – avtalenr: 201468
Kontraktsansvarlig: Jørund Estenstad
Tlf: 905 30 392
E-post: jorund.estenstad@molnlycke.com
Produktansvarlig: Geir Gamme
Tlf: 415 31 942
E-post: geir.gamme@molnlycke.com

Ortomedic AS – avtalenr: 201469
Kontraktsansvarlig: Jan Tore Bø
Tlf: 901 51 902
E-post: jan.tore.bo@ortomedic.no
Produktansvarlig: Tom Andre Vespestad
Tlf: 45 95 98 69
E-post: tom.andre.vespestad@ortomedic.no

Olympus Norge AS - avtalenr: 201708
Kontraktsansvarlig: Andreas Berg Jensen
Tlf: 46 95 05 30
E-post: andreas.jensen@olympus.no
Produktansvarlig: Jørn Eide
Tlf: 46 80 88 61
E-post: joern.eide@olympus.no

Avtalene som er inngått innen hver underkategori innen hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 02.02.2024