logo Sykehusinnkjøp

Termometer

Avtalen gjelder fra 01.03.2020 til 28.02.2025 med mulighet for forlengelse i 1 år.

​Avtalene gjelder alle helseforetak i Helse Midt-Norge. Apparatene skal være beregnet for bruk i både sykehusmiljø og i prehospitale tjenester for spot-måling av kroppstemperatur og være mobilt. Dette skal være ikke invasiv «stand-alone» spotmålere som ikke kobles opp til annet overvåkningsutstyr​​​​.

Følgende leverandør er valgt:
 
​Scan-Med AS – avtalenummer: 200945
Kontaktperson: Janne Hellum
Tlf.: 32 26 53 37
E-post:  janne.hellum@scan-med.no​
 
Pure Medical AS – avtalenummer: 200943
Kontaktperson: Knut J. Dahle
Tlf.: ​7​2 59 15 00​
E-post:  ​pure@online.no​

Følgende delområder er på avtale (Leverandør/avtalenummer):

Spotmåler øre 
Abbott – avtalenummer 200945

Spotmåler hud
Pure Medical – avtalenummer 200943

avtaleforvalter

  Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

  Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. 

  Logg inn (Innkjøpsportalen)

  Logg inn (ProWeb)

  Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under 

  Logg inn (leverandørstatistikk)

  Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Ønsker du å melde avvik på avtaler? Bruk Reklamasjonsportalen.

  Logg inn (Reklamasjonsportalen)

  Sist oppdatert 07.05.2024