logo Sykehusinnkjøp

Tuber, masker og oksygenbehandling

Avtalen gjelder fra 1. april 2024 til 1. april 2026. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalen omfatter kjøp av tuber, masker og oksygenbehandling til foretakene i Helse Midt-Norge.

Følgende delområder er på avtale (leverandør/avtalenummer):

AMBU NORGE - avtalenummer 2027087:

 • Delkontrakt 2 – Larynxmaske engangs standard rett
 • Delkontrakt 3 – Larynxmaske engangs standard preformet
 • Delkontrakt 33 – Peep – ventil

COOK NORGE - avtalenummer 202788:

 • Delkontrakt 28 – Tracheostomi , nødsett

DRÄGER NORGE - avtalenummer 202789:

 • Delkontrakt 6 – Respirasjonsbag anestesi flergangs

ECOMED HELSEPRODUKTER - avtalenummer 202790:

 • Delkontrakt 20 – Nasopharyngealtuber

INFINITI MEDICAL - avtalenummer 202791:

 • Delkontrakt 18 – Laryngoskopblad og håndtak, engangs og flergangs.

INTERSURGICAL - avtalenummer 202792:

 • Delkontrakt 1 – Larynxmaske engangs med aspirasjonskanal (2. generasjon)
 • Delkontrakt 4 – Larynxmasker gelbasert med drenasjeløp
 • Delkontrakt 22 – Slange korrugert
 • Delkontrakt 24 – Svelgtuber
 • Delkontrakt 27 – Swivel til respirasjon
 • Delkontrakt 34 – Pep fløyte, enpasient
 • Delkontrakt 35 – Non-invasive masker, engangs

JACOMEDIC - avtalenummer 202793:

 • Delkontrakt 5 – Masker anestesi flergangs
 • Delkontrakt 11 – Endotrachealtube med lavtrykkscuff.
 • Delkontrakt 13 – Endotrachealtube preformet oral

LAERDAL MEDICAL - avtalenummer 202794:

 • Delkontrakt 7 – Rescusiteringssett (bag og maske), engangs
 • Delkontrakt 8 – MTM – masker

MEDIQ Norge - avtalenummer 202795:

 • Delkontrakt 10 – Endotrachealtube armert oral, nasal
 • Delkontrakt 14 - Endotrachealtube standard
 • Delkontrakt 30 – Tracheostomitube, korttids justerbar.
 • Delkontrakt 36 – Oksygenkateter med svamp
 • Delkontrakt 37 - Oksygenmaske

MEDTRONIC NORGE - avtalenummer 202796:

 • Delkontrakt 9 – Dobbel lumen tuber (endotrachealtuber)
 • Delkontrakt 15 – Endotrachealtube standard myk u/cuff'
 • Delkontrakt 17 – Intubasjonsmandreng
 • Delkontrakt 19 – Lasertube
 • Delkontrakt 23 – Slanger gassmåling
 • Delkontrakt 25 – Cufftrykkmåler

ONEMED - avtalenummer 202797:

 • Delkontrakt 29 – Tracheostomi, percutansett
 • Delkontrakt 31 – Tracheostomitube barn og voksen, langtids m/cuff
 • Delkontrakt 32 – Tracheostomitube barn og voksen, langtids u/cuff
 • Delkontrakt 40 – Fikseringsbånd til endotracheal tube

TIMIK - avtalenummer 202798:

 • Delkontrakt 16 – Intubasjonsguide, introduser (Bougier)
 • Delkontrakt 38 – Oksygenmaske åpen (oxymask) 

Alle avtalene er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Ambu Norge  
Bjørg H. Ødegaard  
Telefon: +47 380 28888
E-post: sales.no@ambu.com

Cook Norge  
Maria Östh  
Telefon: 23 16 29 68
E-post: Maria.osth@cookmedical.com

Dräger Norge  
Helena Jagland  
Telefon: 23 65 38 00
E-post: ordre@draeger.com

Ecomed Helseprodukter    
Hanne Marie Greibrokk  
Telefon: 47 33 11 53
E-post: Hanne.greibrokk@ecomed.no

Infiniti Medical  
Bjørn Egil Johne  
Telefon: 930 55 911
E-post: bei@infiniti.no

Intersurgica    
Morten Øvsteng  
Telefon: 415 62 063
E-post: morten@intersurgical.no

Jacomedic  
Petter Ek Jacobsen    
Telefon: 69 26 29 00
E-post: Petter.jacobsen@jacomedic.no

Laerdal Medical  
Aina Haug    
Telefon: 918 70 760
E-post: Aina.haug@laerdal.com

Mediq Norge    
Mona Lisa Ruud    
Telefon: 411 61 362
E-post: Mona.lisa.ruud@mediq.com

Medtronic Norge    
Elin Olsen      
Telefon: +45 27 79 76 27
E-post: avtaler@medtronic.com

OneMed      
Trond Ole Molden    
Telefon: 452 05 980
E-post: trond.ole.molden@onemed.com

Timik        
Stine Amdal    
Telefon: 924 38 408
E-post: Stine.amdal@timik.no

rådgiver innkjøp
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 05.03.2024