logo Sykehusinnkjøp

Urologiske produkter

Avtalen gjelder fra 25.april 2022 til 25.april 2025, med mulighet for forlengelse i 1 år. 

​Avtalen gjelder urologiske produkter​

Urologiske JJ-stenter (Olympus Norge AS, Boston Scientific Nordic AB)

Urologiske J-stenter (diversjonsstenter) (Alfa Medical AS)

Urologiske JJ-stenter, forenklet stentfjerning (Mediq Norge AS)

Stenfangere til urologi (Olympus Norge AS)

Aksesshylser for ureter (Olympus Norge AS, Endomed AS, Alfa Medical AS)

Blokkeballonger for ureter (Olympus Norge AS)

Okklusjonsballongkatetere for PCN (Alfa Medical AS)

Blokkeballonger for PCN (Alfa Medical AS)

Guidewire til urologi (Boston Scientific Nordic AB)

Sfinksterproteser (Boston Scientific Nordic AB, Nobel Medical AS)

Slyngesystem for menn (Medistim Norge AS, Boston Scientific Nordic AB)

Biopsitenger for ureterorenoskopi, engangs (Boston Scientific Nordic AB)

Suprapubiske katetere (B Braun Medical AS)

Alfa Medical AS / 23055154
Navn: Kjell Robøle
Tlf.: 90 12 90 70
 
Medistim Norge AS / 23055155
Navn: Svein Kaldestad
Tlf.: 23 03 52 64 / 958 00 720
Navn: Viktor Bergseth
Tlf: 978 77 237
B Braun Medical AS / 23055156
Navn: Runi Johansen
Tlf.: 97 14 58 60
Boston Scientific Nordic AB / 23055157
Navn: Gitte Hove
Tlf.: +46 733 76 80 39
Endomed AS / 23055158
Navn: Trygve Gammelsæter
Tlf.: 23 17 24 00

Nobel Medical AS / 23055159
Navn: Bjarne Tveit
Tlf.: 93 49 80 02
 
Olympus Norge AS / 23055160
Navn: Malin Brustad
Tlf.: 41 26 09 19

Mediq Norge AS / 23055161
Navn: Wenche Fagerlid
Tlf.: 97 77 88 17

Avtalene som er inngått innenfor hvert delområde er en eneavtale med en leverandør. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Unntak er: 
Urologiske JJ-stenter
Aksesshylser for ureter
Sfinksterproteser
Slyngesystem for menn

der det er inngått parallelle rammeavtaler med prioritet med flere leverandører per delområde. Avrop skal skje i henhold til Bilag 7 Prosedyre for avrop ved parallelle rammeavtaler.
Slyngesystem for menn er det inngått likestilte, ikke rangerte, avtaler

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 05.04.2024