logo Sykehusinnkjøp

Vaskesett

Avtalene gjelder fra 25. november 2022 til 24. november 2024. Den kan forlenges med 1 år om gangen opptil 2 ganger.

Avtalene omfatter ulike typer vaske- og skiftesett for bruk i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge.

Avtalen dekker følgende områder:

Vaskesett Kateterisering Lite 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Kateterisering Stort 
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaske-/skiftesett Sår Lite 
Leverandør: Mediplast AS

Vaske-/skiftesett Sår Stort 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Lite 1 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Lite 2  
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Anestesi Stort 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett SVK Lite 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett SVK Stort 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Føde Lite 
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Føde Stort 
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Preoperativ Lite m/Tupfere 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Lite m/Kompresser 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/Tupfere 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/Kompresser 
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Preoperativ Stort m/vasketang 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Øye 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Øre-Nese-Hals 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Cystoskopi Unisex 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Sutur 
Leverandør: Mediq Norge AS

Sutursett m/Instrumenter 
Leverandør: Mediq Norge AS

Vaskesett Blodbank  
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Dialyse 
Leverandør: Mediplast AS

Vaskesett Gynekologi 
Leverandør: Mediq Norge AS

Bolle m/Tupfere  
Leverandør: Mediplast AS

Supplerende artikler (boller, pussbekken, pinsett og vasketang i plast og saks i metall) 
Leverandør: Mediplast AS

Det er inngått avtale med én leverandør per delområde. Det vil si at leverandøren har en enerett til å bli benyttet.

Foretakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem (SAP) opp mot hver enkelt leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen.

Følgende leverandør er valgt:

Mediplast AS
Avtalenummer: 201841
E-post: mediplast@mediplast.no

Mediq Norge AS
Avtalenummer: 201842
E-post: kundeservice.no@mediq.com

Terje Sandberg Nordahl

terje.nordahl@sykehusinnkjop.no
prosjektleder
avtaleforvalter

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post avtaleforvaltning.midt@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 29.09.2023