logo Sykehusinnkjøp

Bedriftshelsetjenester til Helse Nord - regional

Avtalen gjelder gjelder fra 1. juli 2023 til 30. juni 2025. Kontrakten med Helse Nord IKT har varighet fra 1. oktober 2023 til 30.september 2025. Avtalene kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger

Avtalen omfatter kjøp av fortløpende behov bedriftshelsetjenester (ihht. Arbeidsmiljøloven) til Finnmarkssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF, Helse Nord RHF og Helse Nord IKT. 

Avtalen dekker følgende tjenester: 


•    Planer, årsrapporter og meldinger
•    Rådgivning ved fysiske og organisatoriske endringer
•    Delta i interne møter og gi bistand ved behov
•    Løpende kartlegging av arbeidsmiljøet
•    Fremme forslag om forebyggende tiltak
•    Overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse
•    Individuell bistand og tilrettelegging
•    Informasjon, kurs opplæring og veiledning

 

Finnmarkssykehuset:
Klinikksjefer og stabsledere bestiller tjenester direkte fra bedriftshelsetjenesten

Helgelandssykehuset: 
Ledere bestiller på eget bestillingskjema som sendes HR. Avtalen forvaltes av HR-avdelingen. 

Helse Nord RHF: 

Avtalen forvaltes av HR direktør. Alle behov knyttet til avtalen tas opp med og koordineres av HR direktør.
Bestillinger av tjenester gjøres av HR avdelingen og kontaktperson for Helse Nord RHF er Knut Langeland.

Helse Nord RHF: 
Bestillerfunksjon ligger hos HR. Ansatte kan ta direkte kontakt med bedriftshelsetjeneste for egne saker. Større prosjekter bestilles av ledere i samråd med HR.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

 

  Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste SA
  Cecilie Hansen
  Telefon: 78 97 79 00
  E-post: firmapost@svbht.no

  Hemis AS
  Trond L. Halvorsen
  Telefon: 91 51 87 40
  E-post: Trond.halvorsen@hemis.no

  Medco dinHMS AS
  Pål Lillebø
  Telefon: 91 34 73 34
  E-post: Pal.lillebo@medco-dinhms.no

  Helse & Sikkerhet SA
  Håvard Sund
  Telefon: 47 70 97 97
  E-post: Havard.sund@hesi.no

  Helgelandssykehuset HF
  Leif Morten Aas
  E-post: Leif.morten.aas@helgelandssykehuset.no

  Finnmarkssykehuset HF
  Andreas Ertesvåg
  E-post: Andreas.ertesvag@finnmarkssykehuset.no

  Helse Nord RHF
  Knut Langeland
  E-post: Knut.langeland@helse-nord.no

  Helse Nord IKT
  Hallvard Solborg
  E-post: hallvard.rornes.solborg@hnikt.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024