logo Sykehusinnkjøp

Artroskopisk forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 02.05.2023 til 01.05.2025. Den kan forlenges med ett år om gangen inntil to ganger.

Avtalen gjelder for alle helseforetakene i Helse Nord og omfatter kjøp av artroskopisk forbruksmateriell.

UNN HF Narvik har egen avtale for RF-probe og slangesett til Insufflator med Arthrex Norway AS. Denne avtalen gjelder fra 13.01.2021, er forlenget til 12.01.2024 og kan forlenges for ett siste år. 

Avtalen dekker følgende områder:

 

Delkontrakt Leverandør i prioritet rekkefølge
1 Shaver/artroskopipumpe med forbruksmateriell

1. Arthrex

2. Smith & Nephew

2 RF-generator med forbruksmateriell Smith & Nephew
3 Arbeidsporter

1. Smith & Nephew

2. Ortomedic

4 Anker, cuff

1. Smith & Nephew

2. Arthrex

5 Anker, instabilitet

1. Smith & Nephew

2. Arthrex

Generell bestillingsflyt skal gjennomføres ved bruk av Clockwork iht. helseforetakenes bestillingsrutiner.

For parallelle rammeavtaler gjelder følgende avropsbestemmelser;

 • Avvik fra bestilling fra høyest rangerte avtaleleverandør kan skje når når særskilte medisinskfaglige vurderinger av behandlende lege tilsier dette, eller hovedleverandør ikke kan levere aktuell artikkel.
 • For levering av utstyr for utplassering ved sykehusene med tanke på delkontrakt 1 (shaver og pumpe), skal det gjøres et innledende avrop fra avdelingene på hvilket utstyr som skal bestilles. Avvik som nevnt over må dokumenteres.

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

  Arthrex Norway AS - avtalenummer 23174101

  Kontaktperson: Janecke Kopaas
  Telefon: 67 51 94 00
  E-post: janecke.kopaas@arthrex.no

  Kontaktperson: Rolf-Petter Thorstensen
  Telefon: 95 16 43 79
  E-post: rolf-petter.thorstensen@arthrex.no 

  Smith & Nephew AS - avtalenummer 23174102

  Kontaktperson: Anne May Børresen
  Telefon: 934 64 392
  E-post: annemay.borresen@smith-nephew.com

  Kontaktperson: Franck Kjærsund
  Telefon: 913 20 291
  E-post: franck.kjaersund@smith-nephew.com


  Ortomedic AS  - avtalenummer 23174103

  Kontaktperson: Ingar Grytnes
  Telefon: 936 25 354
  E-post:ingar.grytnes@ortomedic.no

  Kontaktperson: Arve Stokke
  Telefon: 993 55 355
  E-post:arve.stokke@ortomedic.no

  Helgelandssykehuset HF
  Kontaktperson: Karl Åsmund Nagelhus
  E-post: Karl.Asmund.Nagelhus@helgelandssykehuset.no
   
  Nordlandssykehuset HF
  Kontaktperson: Ola Ruus
  E-post: Ola.Ruus@nordlandssykehuset.no
   
  Finnmarkssykehuset HF
  Kontaktperson: Trond Amundsen
  E-post: trond.dagfinn.amundsen@finnmarkssykehuset.no
   
  Kontaktperson: Øyvin Grongstad
  E-post: oyvin.grongstad@finnmarkssykehuset.no​
   
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  Kontaktperson: Anders Kalberg
  Epost: Anders.Karlberg@unn.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 27.04.2023