logo Sykehusinnkjøp

Etablering og drift av elbil ladestasjoner til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Avtalen gjelder fra 15. januar 2024 til 15. januar 2025. Den kan forlenges med ytterligere 2 år.

Avtalen omfatter kjøp av [PRODUKT/TJENESTE].

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt 1
Nordlandssykehuset HF
Leverandør: Kople AS

Delkontrakt 2
Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Leverandør: Kople AS

Tjenesteavtalene er ment å dekke leasing av elbil ladestasjoner som skal inkludere etablering, drift og vedlikehold til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Avtalen omfatter:
1.    Montering av leaset utstyr for komplette frittstående ladestasjoner/ladepunkt på beskrevne lokasjoner. 
2.    Programmerbart system for registrering av forbruk, gebyrsats og betaling
3.    Service- og driftsavtale

Som alternativ løsning kan det kjøpes av utstyr. Ved evt. kjøp gjelder de samme spesifikasjoner og krav for øvrig som ved leasing.

Prisinformasjon for avtalen er tilgjengelig via www.hstat.no. Tilgang til denne portalen er begrenset til ansatte ved helseforetakene. Innkjøpsseksjonen ved Helse Nord RHF delegerer tilgang, og kan kontaktes avtaleforvaltning@helse-nord.no.  

 

  Kople AS
  Simen Lokrheim
  Telefon: 90257392
  E-post: Simen.lokrheim@kople.no

   

  Nordlandssykehuset HF
  Kristian Eikeset
  E-post: Kristian.eikeset@nordlandssykehuset.no

  Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
  Bengt Dahl
  E-post: Bengt.dahl@unn.no

   

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

  Sist oppdatert 28.05.2024