logo Sykehusinnkjøp

Båtberedskapstjeneste til Måsøy/Hammerfest - Finnmarkssykehuset HF

Avtalen gjelder fra 1. januar 2024 til 31. desember 2024. Den kan forlenges med ytterligere 3 år, ett år av gangen.

Avtalen omfatter leveransen av akuttmedisinsk beredskapstjeneste ifm. akutt- og hasteoppdrag i kystdistriktene i Hammerfest og Måsøy kommune. Redningsskøytene inngår i helsetjenestens akuttmedisinske beredskap, og er en en tilleggsressurs til primære ambulanseressurser.

AMK-sentralen rekvirerer oppdrag direkte til Redningsselskapets Fartøyer

Redningsselskapet
Seksjonssjef Sigbjørn Vågene
Mobil: (+47) 924 20 956
E-post: sigbjorn.vagene@rs.no

 

Finnmarkssykehuset HF
Klinikksjef prehospitale tjenester Trond Ivar Carlson
Mobil: (+47) 906 32 277
E-post: trond.ivar.carlson@finnmarkssykehuset.no

 

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Merk at dersom du er bruker av et produkt/tjeneste på avtalen og har medisinske spørsmål, må du kontakte helsepersonell.

Sist oppdatert 30.05.2024