logo

Glass- og glassmestertjenester Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Tromsø

Avtalen gjelder fra 15. juni 2023 til 14. juni 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger

Avtalen omfatter kjøp av glassmestertjenester til Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø

Tjenesteavtale for glass- og glassmestertjenester er ment å dekke fortløpende behov innenfor drift- og vedlikehold i løpet av helseforetakets årsplan for området. Det kan være planlagte behov og uplanlagte behov som oppstår.

 

I tillegg vil en del av rammen være mindre prosjekter som helseforetakene ikke har plikt til å kunngjøre særskilt på bakgrunn av at de har en karakter og et omfang som anses omfattet av avtalen og som det er tatt høyde for i maksverdien.

HF-et gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør.

 

 

Glassmester Erling Eriksen AS
Navn: Arnfinn Vekve
Telefon: 45007332
E-post: Arnfinn@glassmestereriksen.no 

 

Universitetssykehuset Nord Norge, UNN
Ben-Are Hansen
Telefon: 93040806
E-post: Ben-Are.Hansen@unn.no 


Arnfinn Pettersen
Telefon: 90722443
E-post: Arnfinn.Pettersen@unn.no 

 

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 24.04.2023