logo Sykehusinnkjøp

Hemostasemidler

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 30.september 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger.

Avtalen omfatter kjøp av hemostasemidler.

For delkontrakter med parallelle avtaler vil det være behandlende lege sin medisinskfaglige vurdering som avgjør hvilke av produktene på avtale som velges. Se mer informasjon under "Innhold på avtalen".

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt Leverandør alfabetisk
1: Vevslim innvortes B Braun
2: Vevslim utvortes B Braun, Medtronic, Ortomedic
3: Hemostatisk pulver BD, Baxter, Medero, Ortomedic
4: Benvoks B Braun, Ortomedic
5: Ben hemostatikum Baxter
6: Vevd oksidert cellulose B Braun, Baxter, Ortomedic
7: Vevd oksidert cellulose (kompakt) B Braun, Ortomedic
8: Ikke vevd oksidert cellulose (delbar) B Braun, Baxter, Ortomedic
9: Ikke vevd oksidert cellulose (kompakt) B Braun, Baxter, Ortomedic
10: Kollagen eller gelatin (fast konsistens) B Braun, BD, Ortomedic
11: Kollagen eller gelatin med Gentamycin (fast konsistens) B Braun, Baxter
12: Hemostaseplate med aktiv komponent Baxter, Medtronic
13: Gelatingranulat uten trombin (flytende) Ortomedic
14: Gelatingranulat med trombin (flytende)  Baxter, InterV, Ortomedic

For delkontrakter med parallelle avtaler vil det være behandlende lege sin medisinskfaglige vurdering som avgjør hvilke av produktene på avtale som velges.

Brukere på helseforetakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem, Clockwork, eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

  B Braun Medical AS
  Runi Johansen
  Telefon: 971 45 860
  E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

  Baxter AS
  Marissa Haugeland
  Telefon: 919 08 785
  E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

  Becton Dickinson Norway AS (BD)
  Niclas Lauri
  Telefon: 81500266
  E-post: niclas.lauri@bd.com

  InterV Nordic AB
  Helena Moström
  Telefon: +46 703 21 72 00
  E-post: helena@intervnordic.com

  Medero AS
  Andrè Vasenden
  Telefon: 452 27 671
  E-post: andre@medero.no

  Medtronic Norge AS
  Elin Olsen
  Telefon: +45 27797627
  E-post: avtaler@medtronic.com

  Ortomedic AS
  Geir Halfdansen
  Telefon: 913 42 284
  E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no

  Finnmarkssykehuset HF:
  innkjop@finnmarkssykehuset.no
   
  Helgelandssykehuset HF:
  innkjop@helgelandssykehuset.no

  Nordlandssykehuset HF:
  innkjop@nlsh.no
   
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF:
  Innkjop-bestilling-UNN@unn.no

  Avtaleforvaltning divisjon nord

  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

  Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

  Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

  Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

  Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

  Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
  avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

  Sist oppdatert 12.06.2023