logo

Hemostasemidler

Kommende avtale: Avtalen gjelder fra 1. oktober 2023 til 30.september 2025. Den kan forlenges med ett år om gangen opptil to ganger. Mer informasjon kommer.

Avtalen omfatter kjøp av hemostasemidler.

Avtalen dekker følgende områder:

Delkontrakt Leverandør alfabetisk
1: Vevslim innvortes B Braun
2: Vevslim utvortes B Braun, Medtronic, Ortomedic
3: Hemostatisk pulver BD, Baxter, Medero, Ortomedic
4: Benvoks B Braun, Ortomedic
5: Ben hemostatikum Baxter
6: Vevd oksidert cellulose B Braun, Baxter, Ortomedic
7: Vevd oksidert cellulose (kompakt) B Braun, Ortomedic
8: Ikke vevd oksidert cellulose (delbar) B Braun, Baxter, Ortomedic
9: Ikke vevd oksidert cellulose (kompakt) B Braun, Baxter, Ortomedic
10: Kollagen eller gelatin (fast konsistens) B Braun, BD, Ortomedic
11: Kollagen eller gelatin med Gentamycin (fast konsistens) B Braun, Baxter
12: Hemostaseplate med aktiv komponent Baxter, Medtronic
13: Gelatingranulat uten trombin (flytende) Ortomedic
14: Gelatingranulat med trombin (flytende)  Baxter, InterV, Ortomedic

Brukere på helseforetakene gjør bestillinger via eget bestillingssystem opp mot vinnende leverandør. Avdelingene i foretakene finner produktene via lagerbestillingssystem, Clockwork, eller ved å kontakte innkjøpsavdelingen. 

Dette er en oversikt over endringer og driftsmeldinger for avtalen.

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

DD. MÅNED ÅÅÅÅ
[ENDRING GJORT/STATUSOPPDATERING]

B Braun Medical AS
Runi Johansen
Telefon: 971 45 860
E-post: avtaleforvaltning.no@bbraun.com

Baxter AS
Marissa Haugeland
Telefon: 919 08 785
E-post: marissa_fornell_haugeland@baxter.com

Becton Dickinson Norway AS (BD)
Niclas Lauri
Telefon: 81500266
E-post: niclas.lauri@bd.com

InterV Nordic AB
Helena Moström
Telefon: +46 703 21 72 00
E-post: helena@intervnordic.com

Medero AS
Andrè Vasenden
Telefon: 452 27 671
E-post: andre@medero.no

Medtronic Norge AS
Elin Olsen
Telefon: +45 27797627
E-post: avtaler@medtronic.com

Ortomedic AS
Geir Halfdansen
Telefon: 913 42 284
E-post: geir.halfdansen@ortomedic.no

Helseforetak
Navn Navnesen
E-post: navn.navnesen@domene.noe

Helseforetak
Navn Navnesen
E-post: navn.navnesen@domene.noe

Helseforetak
Navn Navnesen
E-post: navn.navnesen@domene.noe

Avtaleforvaltning divisjon nord

avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no

Brukere bes kontakte sitt helseforetak for informasjon om priser.

Leverandører kan oppdatere informasjon og levere statistikk ved å logge inn på sin bruker i Leverandørportalen.

Forespørsel om opprettelse av bruker kan sendes til leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Brukere ved helseforetakene kan registrere avvik i Reklamasjonsportalen. Du finner en veileder for bruk av Reklamasjonsportalen her.

Leverandører kan registrere avvik ved å logge inn i Leverandørportalen. Forespørsel om opprettelse av bruker i Leverandørportalen kan sendes til e-post leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Ved spørsmål, tilbakemeldinger eller endringsforespørsler, ta kontakt på e-post
avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no.

Sist oppdatert 12.06.2023